Nabór do Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży [nieaktualne]

[alert type=”error” close=”true”]Zajęcia studium już się rozpoczęły.  Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się o kolejnym naborze[/alert]

Ogłaszamy nabór na pierwszy rok 2013/14  Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, prowadzonego przy współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (www.kcp.krakow.pl)

Ofertę kierujemy głównie do psychologów, pedagogów, nauczycieli i studentów kierunków humanistycznych.

Dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z jednoczesnym zakreśleniem podstaw rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Zajęcia mają charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz wykładowy. Konstrukcja merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych. Ponadto daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy problematyki pacjentów, kwalifikacji do różnych sposobów leczenia a także podstawy pracy terapeutycznej.

Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o Certyfikaty: Socjoterapeuty i Trenerski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kontynuowania na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej.

Zobacz więcej informacji o Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Język „żyrafy” i język „szakala” czyli Bliskie spotkanie z psychologią [nieaktualne]

[alert type=”error” close=”true”]Spotkanie już się odbyło. Na stronie głównej znajdziesz najnowsze aktualności[/alert]

Nasza propozycja skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ideą cyklu spotkań jest stworzenie przestrzeni dla młodzieży zainteresowanej psychologią, ale też dla młodych osób chcących pracować nad własnym rozwojem.

Podczas wykładów odpowiemy, między innymi, na pytania czym jest psychologia i czy w ogóle jest nam potrzebna. Postaramy się rozwiać wątpliwości związane z licznymi mitami krążącymi wokół psychologii i pokazać jej prawdziwe oblicze.

Chcielibyśmy również dostarczyć wiedzę dotyczącą tego jak rozwija się człowiek i co wpływa na jego zachowanie – może ona stać się punktem wyjścia do odkrywania własnego potencjału oraz rozpoznawania i zrozumienie  swoich emocji i potrzeb.

Spotkania będą obejmowały także wiedzę z zakresu rozwoju umiejętności społecznych takich jak otwarte komunikowanie się i wyrażanie własnego zdania, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, współpraca w zespole, czy budowania nowych, konstruktywnych relacji . Poza częścią wykładową przewidujemy również miejsce na dyskusję, podczas której uczestnicy będą mieli szansę na  dzielenie się swoimi refleksjami, wątpliwościami i uwagami.

Mamy nadzieję, że uda nam się zachęcić  uczestników do przyjrzenia się własnym zachowaniom i refleksji nad potrzebą rozwoju oraz pobudzenie do samodzielnego, kreatywnego myślenia.

Termin:   12 styczeń 2013. (sobota) godz.11:00,

Miejsce:  Pomorski Ośrodek Psychodynamiczny – Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.

Prosimy o potwierdzenie udziału u psychologa, psychoterapeuty Agnieszki Dymowskiej: na adres e-mail: agnieszka_dymowska@poczta.onet.pl

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Psychologia vs. psychoterapia. Jak zostać psychologiem / psychoterapeutą?

Ideą cyklu spotkań jest stworzenie przestrzeni dla młodzieży zainteresowanej psychologią, ale też dla młodych osób chcących pracować nad własnym rozwojem. Podczas wykładów odpowiemy, między innymi, na pytania czym jest psychologia i czy w ogóle jest nam potrzebna.

Postaramy się rozwiać wątpliwości związane z licznymi mitami krążącymi wokół psychologii i pokazać jej prawdziwe oblicze. Chcielibyśmy również dostarczyć wiedzę dotyczącą tego jak rozwija się człowiek i co wpływa na jego zachowanie – może ona stać się punktem wyjścia do odkrywania własnego potencjału oraz rozpoznawania i zrozumienie  swoich emocji i potrzeb.

Spotkania będą obejmowały także wiedzę z zakresu rozwoju umiejętności społecznych takich jak otwarte komunikowanie się i wyrażanie własnego zdania, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, współpraca w zespole, czy budowania nowych, konstruktywnych relacji.

Poza częścią wykładową przewidujemy również miejsce na dyskusję, podczas której uczestnicy będą mieli szansę na  dzielenie się swoimi refleksjami, wątpliwościami i uwagami. Mamy nadzieję, że uda nam się zachęcić  uczestników do przyjrzenia się własnym zachowaniom i refleksji nad potrzebą rozwoju oraz pobudzenie do samodzielnego, kreatywnego myślenia.

Temat (pierwszego spotkania):

Psychologia vs psychoterapia

Czym się zajmują? Co je różni?, Jak zostać psychologiem/psychoterapeutą?, Jakie predyspozycje potrzebne są do wykonywania tych zawodów? Itp.

Termin (pierwszego spotkania):   10 listopad 2012r. (sobota) godz.11:00,

Miejsce:  Pomorski Ośrodek Psychodynamiczny – Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10

Wkrótce podamy informację o terminach kolejnych spotkań.

Tematy kolejnych spotkań:

 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Komunikacja – co to jest język „żyrafy” i język „szakala”
 • Asertywność – w zgodzie z sobą i w zgodzie z innymi
 • Dążenie do osiągania zamierzonych celów.
 • Rozum czy emocje? – ich wpływ na podejmowane przez nas decyzje
 • Techniki manipulacji – jak się przed nimi obronić

 Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.

Prosimy o potwierdzenie udziału u Agnieszki Dymowskiej, psychologa i psychoterapeuty, na adres e-mail: agnieszka_dymowska@poczta.onet.pl

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Praca w Gdyni: psycholog, psychoterapeuta

Pomorski Ośrodek Psychoterapii – Psychodynamiczny.pl zatrudni psychologów, psychoterapeutów myślących psychodynamicznie.

NASZ OŚRODEK:

 • poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko psychoterapeuta oraz
 • zaprasza do współpracy osoby prowadzące prywatną praktykę terapeutyczną

Oferujemy :

 • możliwość pracy terapeutycznej w  indywidualnym kontakcie z pacjentem,
 • superwizję pracy w nurcie psychodynamicznym,
 • możliwość realizacji własnych projektów przy wsparciu Ośrodka,
 • pracę w kreatywnym zespole.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie- psychologia lub pedagogika,
 • szkolenie z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym- ukończone lub w trakcie odbywania,
 • doświadczenie.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego do Sebastiana Pienkowskiego, psychoterapeuty na adres e-mail:  s.pienkowski@psychodynamiczny.pl

Polecamy wykład: Założenia psychoterapii psychodynamicznej

Założenia psychoterapii psychodynamicznej. Diagnoza pacjenta dorosłego oraz młodzieżowego.

Wykład poprowadzi mgr Janusz Kitrasiewicz – psychoterapeuta, Superwizor Sekcji Psychoterapii PTP oraz PTPPd, dyrektor Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, inicjator powstania Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

UG, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4 – sala C 108

10 października godz. 12:00

 

Zapraszamy do kontaktu z psychologami i terapeutami Pomorskiego Ośrodka Psychoterapii:

Sebastian PienkowskiSebastian Pienkowski
tel: 697 691 845
e-mail: s.pienkowski@psychodynamiczny.pl

Agnieszka DymowskaAgnieszka Dymowska
tel: 692 918 131
e-mail: a.dymowska@psychodynamiczny.pl

Barbara WotaBarbara Wota
tel: 532 361 880
e-mail: b.wota@psychodynamiczny.pl

Monika Czaja Monika Czaja
tel: 506 603 400
e-mail: m.czaja@psychodynamiczny.pl

Dzień Otwarty Pomorskiego Ośrodka Psychodynamicznego

Zapraszamy studentów kierunków humanistycznych, w szczególności psychologów, pedagogów oraz osoby zajmujące się na co dzień psychoterapią i innymi formami zawodowego pomagania.

W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja, podczas której zaprezentowane zostaną opisy relacji terapeutycznych oraz ich rozumienie w kontekście psychoterapii psychodynamicznej.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

 • Czym jest psychoterapia w nurcie psychodynamicznym ?
 • Z jakimi problemami dylematami zmaga się psychoterapeuta?
 • Czym jest przeniesienie i przeciwprzeniesienie w pracy terapeutycznej?
 • Jakie emocje towarzyszą psychoterapeucie podczas pracy i co mogą one oznaczać w kontekście rozumienia psychopatologii pacjenta?

Interaktywna forma spotkania umożliwi bliższe poznanie pracy psychoterapeuty oraz wymianę doświadczeń. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć przyjemną, twórczą atmosferę, a nasze spotkania pobudzą do nowego, innego myślenia o psychoterapii.

 Spotkanie poprowadzą Sebastian Pienkowski i Wiktoria Metys psychoterapeuci
Pomorskiego Ośrodka Psychodynamicznego

Termin:   12 październik 2012r. (piątek) godz.18:00

Miejsce:  Pomorski Ośrodek Psychodynamiczny –  Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail: s.pienkowski@psychodynamiczny.pl

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny – liczba miejsc ograniczona.

                       Osoby zainteresowane zachęcamy również do wzięcia udziału w wykładzie mgr Janusza Kitrasiewicza – psychoterapeuty, Superwizora Sekcji Psychoterapii PTP oraz PTPPd, dyrektora Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, inicjatora powstania Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, który odbędzie się 10.10.2012r. na Uniwersytecie Gdańskim.

Kurs dla pracowników medycznych: Psychologia w medycynie

DIALOG Z PACJENTEM – ROZWIĄZYWANIE TRUDNOŚCI

Relacja pacjent – lekarz, pielęgniarka to specyficzna więź powstała w trudnych warunkach. Personel medyczny przyjmuje na siebie ogromną odpowiedzialność za życie i zdrowie osoby, która jest od niego w dużym stopniu zależna. Praca taka przynosi satysfakcję, ale jednocześnie jest obciążająca i może powodować szybkie wypalenie zawodowe. Dlatego poza wykształceniem medycznym pomocne są również umiejętności psychologiczne – chroniące personel przed wyczerpaniem emocjonalnym. Budowanie dobrej relacji z pacjentem przekłada się na zadowolenie z pracy i poprawę jej jakości. Stąd głównym celem proponowanego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom nowego sposobu widzenia i rozumienia zachowań pacjenta, co pozwoli na nabycie większego spokoju i uzyskanie przyjemności z wykonywanych zadań.

Propozycja kursu jest skierowana do:
– studentów medycyny
– studentów pielęgniarstwa i położnictwa
– osób pracujących w zawodach medycznych
– pracowników hospicjum

chcących poszerzyć swoje umiejętności interpersonalne i wiedzę psychologiczną.

Warsztat obejmie m.in. następujące zagadnienia:

• podkreślenie znaczenia granic w relacji i rozwijanie umiejętności ich stawiania w dialogu z pacjentem
• zrozumienie emocjonalnych potrzeb pacjenta, co ułatwi komunikowanie się z nim
• próba zrozumienia własnych barier w kontakcie z pacjentem
• uzyskanie wiedzy na temat swojej asertywności i jej wpływie na wykonywany zawód
• rozpoznanie i próba zrozumienia własnych reakcji na krytykę, podważanie kompetencji itp.
• poszerzenie wiedzy dotyczącej umiejętnego przekazywania trudnych informacji oraz niepomyślnej diagnozy

DODATKOWO: zaletą kursu jest uwzględnienie indywidualnych trudności i pytań uczestników. Osoby potwierdzające chęć udziału w kursie mają możliwość przesłania drogą mailową zapytań dotyczących konkretnych sytuacji sprawiających im kłopot.

Termin: 13 – 14 kwiecień 2012
Grupa: 10-15 osób
Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychodynamiczny, Gdynia ul. Armii Krajowej 9/10

Cena: 250 zł, studenci 200 zł. Osoby zdecydowane na udział w kursie proszone są o kontakt telefoniczny.

Osoby prowadzące:
Agnieszka Dymowska – psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci. Posiada również doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami.
tel. 692 918 131, e-mail: a.dymowska@psychodynamiczny.pl

Barbara Wota –
psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami oraz praktykę w pracy pielęgniarskiej.
tel. 532 361 880, e-mail: barbara.wota@psychoterapeuta-gdynia.pl

Osoby uczestniczące w kursie otrzymają zaświadczenie

Zapisy do 31 marca 2012, decyduje kolejność zgłoszeń

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane

Nabór do grupy rozwojowo terapeutycznej [nieaktualne]

[alert type=”error” close=”true”]Nabór zakończony. Na stronie głównej znajdziesz najnowsze aktualności[/alert]

DO UDZIAŁU W GRUPIE ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:

 • chcą lepiej zrozumieć swoje zachowania i emocje oraz przyjrzeć się charakterystycznemu dla siebie schematowi funkcjonowania w grupie,
 • mają trudności w relacjach interpersonalnych, chcą lepiej radzić sobie w kontaktach z bliskimi,
 • mają trudności z zaufaniem oraz w adaptacji do nowego otoczenia,
 • doświadczają silnego poczucia lęku,
 • przeżywają kryzys, doświadczają trudności, z którymi sami nie są sobie w stanie poradzić,
 • odczuwają brak satysfakcji z życia, chcą dokonać zmian, spojrzeć na własne problemy z perspektywy innych ludzi,
 • pragną odkryć swoje mocne strony i rozwinąć tkwiący w nich potencjał.


ZALETY UCZESTNICTWA W GRUPIE :

 • dostarcza możliwość lepszego zrozumienia swoich relacji z ludźmi,
 • tworzy bezpieczne warunki umożliwiające doświadczania sytuacji, które w życiu codziennym są przyczyną trudności czy wywołują pewne obawy,
 • daje możliwość otrzymania informacji zwrotnej o tym, jak jest się postrzeganym przez  uczestników grupy oraz terapeutów,
 • daje wsparcie w sytuacjach kryzysowych, redukuje poczucie lęku i zagrożenia,
 • pozwala na wypracowanie nowego, konstruktywnego sposobu emocjonalnego reagowania i funkcjonowania w kontaktach z innymi,stwarza przestrzeń do poprawy sposobu funkcjonowania w grupie, co  ułatwia później wprowadzanie zmian na płaszczyźnie osobistej i zawodowej,
 • motywuje do wprowadzania zmian i rozwoju.

ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

KONTAKT TEL. : 697-691-845

Ostatnie miejsca na psychoterapię grupową [nieaktualne]

[alert type=”error” close=”true”]Informacja jest już nieaktualna. Na stronie głównej znajdziesz najnowsze aktualności[/alert]

Ostatnie miejsca na psychoterapię grupową w Pomorskim Ośrodku Psychodynamicznym w Gdyni.

Do udziału w grupie zapraszamy osoby, które:

 • boją się grup i mają z nimi przykre doświadczenia,
 • chcą lepiej zrozumieć swoje zachowania i emocje oraz przyjrzeć się charakterystycznemu dla siebie schematowi funkcjonowania w grupie,
 • mają trudności w relacjach interpersonalnych, chcą lepiej radzić sobie w kontaktach z bliskimi,
 • mają trudności w adaptacji do nowego otoczenia,
 • doświadczają silnego poczucia lęku,
 • przeżywają kryzys, doświadczają trudności, z którymi sami nie są sobie w stanie poradzić,
 • odczuwają brak satysfakcji z życia, chcą dokonać zmian, spojrzeć na własne problemy z perspektywy innych ludzi,
 • pragną odkryć swoje mocne strony i rozwinąć tkwiący w nich potencjał.

Zalety uczestnictwa w grupie:

 • terapeutyczna konfrontacja ze swoim lękiem,
 • dostarcza możliwość lepszego zrozumienia swoich relacji z ludźmi,
 • tworzy bezpieczne warunki umożliwiające doświadczania sytuacji, które w życiu codziennym są przyczyną trudności czy wywołują pewne obawy,
 • daje możliwość otrzymania informacji zwrotnej o tym, jak jest się postrzeganym przez  uczestników grupy oraz terapeutów,
 • daje wsparcie w sytuacjach kryzysowych, redukuje poczucie lęku i zagrożenia,
 • pozwala na wypracowanie nowego, konstruktywnego sposobu emocjonalnego reagowania i funkcjonowania w kontaktach z innymi,
 • stwarza przestrzeń do poprawy sposobu funkcjonowania w grupie, co  ułatwia później wprowadzanie zmian na płaszczyźnie osobistej i zawodowej,
 • motywuje do wprowadzania zmian i rozwoju.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 697 691 845

Warsztaty rozwoju osobistego „Bliżej siebie” [nieaktualne]

[alert type=”error” close=”true”]Warsztaty już się odbyły. Na stronie głównej znajdziesz najnowsze aktualności[/alert]

Warsztaty rozwoju osobistego. Rozwój toczy się przez całe życie człowieka, jest plastyczny, a jego istotą jest adaptacja do sytuacji i wydarzeń napotykanych w życiu. Okresem największych dokonań człowieka jest dorosłość, podczas której osiąga się dojrzałość w wielu sferach. To optymalny czas by zadbać o siebie – odkryć na nowo i wykorzystać w pełni swój wewnętrzny potencjał. 

Proponowany przez nas warsztat skierowany jest do osób, które chcą:

 • rozwinąć samoświadomość,
 • przypatrzyć się własnym zachowaniom, emocjom i lepiej je zrozumieć,
 • łatwiej adaptować się do zmieniających się warunków życia,
 • tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje,
 • podnieść poczucie własnej wartości,
 • zwiększyć  zadowolenie w najważniejszych obszarach życia,
 • poznać swoje mocne strony, aby móc świadomie z nich korzystać,
 • poznać swoje ograniczenia, aby móc nad nimi pracować,
 • znaleźć w sobie przestrzeń do realizacji nowych działań,
 • otworzyć się na nowe doświadczenia.

Praca w grupie warsztatowej umożliwi również przyjrzenie się swoistemu dla siebie sposobowi wchodzenia w relacje, funkcjonowania w zespole oraz uzyskania  informacji zwrotnych na swój temat od pozostałych uczestników i prowadzących. Zajęcia odbywają się w atmosferze zaufania i życzliwości.

Termin: grudzień 2011

Cena: 130,00 zł za 1 spotkanie (3 godz.)

Czas trwania: 10 miesięcy (2 * 3 godziny w miesiącu)

Grupa: 10-15 osób

Osoby prowadzące: 

Agnieszka Dymowska – psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci. Posiada również doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami.
tel. 692 918 131, e-mail: a.dymowska@psychodynamiczny.pl

Barbara Wota – 
psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami oraz praktykę w pracy pielęgniarskiej.
tel. 532 361 880, e-mail: barbara.wota@psychoterapeuta-gdynia.pl

Zapisy przyjmujemy do 15 grudnia 2011, decyduje kolejność zgłoszeń.