Szkolenie: Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci

Miejsce szkolenia: Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10 Data: 8 listopad 2014


Tematyka: Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, terapeutów, osoby szkolące się w psychoterapii oraz studentów.

Całodniowe szkolenie w formie warsztatów będzie obejmowało następujące tematy: diagnoza w terapii dzieci (konsultacje z rodzicami, pierwszy kontakt z dzieckiem, metody i narzędzia, przekazywanie informacji zwrotnych rodzicom, ustalanie kontraktu), proces terapii w ujęciu różnych psychoanalityków (M. Klein, A. Freud, D.W.Winnicott, M. Mahler), zabawa w terapii, przeniesienie i przeciwprzeniesienie, setting w terapii dzieci, dylematy terapeuty dziecięcego. Uczestnicy zapoznają się z metodami oraz autorskimi narzędziami stosowanymi przez terapeutów Ośrodka Psychoterapii Mały Książę. Omawiane treści będą obrazowane przykładami, nagraniami sesji, wytworami dziecka. W ostatniej części szkolenia zaplanowana jest analiza przypadku.

Opłaty: 270 zł/os., Kursanci Studium Socjoterapii w Pomorskim Ośrodku Psychoterapii i Gdańskim Ośrodku Psychodynamicznym: 220 zł/os

Dane do przelewu: Ośrodek Psychoterapii Mały Książę, Kraków. Nr rachunku: 40 1140 2004 0000 3802 5249 2773.

Zgłoszenia: Sylwia Zaremba 507 041 999, Urszula Turyna 792 17 24 31, psychoterapia-malyksiaze@home.pl

Korzyści dla uczestników:

 • zaświadczenie dla uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • narzędzia do wykorzystania w pracy terapeutycznej z dziećmi

—————————————–

Zapraszamy na seminaria dla psychoterapeutów dziecięcych, w formie tzw. maratonów.

W jednym dniu odbędą się 3 lub 4 seminaria. Uczestnicy otrzymują od nas literaturę do przeczytania. Seminarium będzie opierać się na dyskusji dot. wybranych tekstów, analizie przypadków, miniwykładach. Będziemy zgłębiać teorie klasyków jak również współczesnych psychoterapeutów i psychoanalityków.

Można zapisać się na pojedyncze seminaria lub na cały maraton.

Maraton Pierwszy. Ciało dziecka.

 • Trudny Edyp czyli o rozwoju psychoseksualnym wychowanków domów dziecka. (godz. 10 – 12.15)
 • Romans z własnym ciałem. Masturbacja u dzieci. (godz. 12.45 – 15.00)
 • Po drugiej stronie ciała. Choroby somatyczne a psychiczność dziecka. (godz. 16.00-
 • 18.15)

Data, miejsce i opłaty: Gdynia, 9.11.2014r., godz. 10 – 18.15. 70 zł za seminarium, 210 zł za cały maraton

Dane do przelewu: Ośrodek Psychoterapii Mały Książę, Kraków.

Nr rachunku: 40 1140 2004 0000 3802 5249 2773

Zgłoszenia:

Sylwia Zaremba 507 041 999, Urszula Turyna 792 17 24 31, psychoterapia-
malyksiaze@home.pl

Korzyści dla uczestników:

 • zaświadczenia
 • literatura psychoanalityczna i psychoterapeutyczna (również ze źródeł zagranicznych,
 • tłumaczona na język polski)

Warsztat: Psychologia w sporcie. W grupie siła

Celem współczesnej psychologii sportu jest wspomaganie sportowców w osiąganiu jak najlepszych wyników. Sport bowiem to specyficzny rodzaj aktywności wymagającej m. in. motywacji, zaangażowania i wytrwałości. Przynosi dużo satysfakcji i zadowolenia, a jego nieodłącznym elementem jest współzawodnictwo. Rywalizacja umożliwia rozwój, ale jednocześnie jest obciążająca i może utrudniać współpracę oraz budowanie dobrych relacji w grupie.

Stąd głównym celem proponowanego przez nas warsztatu jest dostarczenie  uczestnikom nowego sposobu widzenia i rozumienia współzawodnictwa poprzez ich osobiste doświadczenie, co pozwoli na uzyskanie przez nich zadowolenia ze współpracy. Przełoży się to również na ich indywidualne sukcesy w przyszłości i kształtowanie charakteru sportowca.

Warsztat kierujemy do uczniów szkoły sportowej klas podstawowych i gimnazjalnych.

Zaletą tego warsztatu jest jego formuła, która umożliwia indywidualne podejście do członków grupy. Dzięki temu uczestnicy będą pracować w oparciu o swoje realne potrzeby.

 W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość:

 • dowiedzenia się i doświadczenia gdzie jest granica pomiędzy byciem rywalem a byciem kolegą,
 • rozwinięcia umiejętności pozwalających na polepszenie relacji w grupie,
 • uświadomienia sobie jaka forma rywalizacji w grupie pomaga, a jaka utrudnia odczuwanie satysfakcji z własnej aktywności,
 • poznania korzyści płynących ze współzawodnictwa – osobiste osiągnięcia a bycie częścią zespołu.

 

Jako Ośrodek jesteśmy otwarci na realizacje innych warsztatów z zakresu psychologii sportu:

Emocje w sporcie

            Odczytywanie informacji, jakie ukrywają się pod emocjami to jedna z koniecznych i potrzebnych umiejętności każdego sportowca. Nie jest to proste zadanie, ponieważ emocje czasami przybierają dziwne i nieracjonalne formy, np. dobry wynik może wywołać radość, ale też smutek. Celem warsztatu jest pomoc w poznaniu czynników potęgujących przeżywanie emocji, a także nauczenie uczniów sposobów odczytywania wiadomości płynących z ich emocji. To pozwoli im na przeżywanie zaufania do siebie i do swoich możliwości.

Stres w sporcie

            Stres w sporcie powstaje w wyniku relacji między sportowcem a otoczeniem. Relacja ta może być oceniana przez zawodnika jako wymagająca wysiłku lub przekraczająca jego zasoby, a tym samym może być przeżywana jako zagrażająca jego dobremu samopoczuciu. Celem proponowanego warsztatu jest poznanie przez uczestników ich indywidualnych zasobów, które dostarczą im nowych sposobów na radzenie sobie z wewnętrznymi i/lub zewnętrznymi wymaganiami.

Wyniki sportowe a poczucie własnej wartości

            Sukcesy i porażki są wpisane w życie każdego sportowca, jednakże sposób ich przeżywania jest osobisty i zależy od indywidualnych cech i predyspozycji zawodnika. Celem warsztatu jest pomoc w rozpoznaniu osobistego sposobu reagowania na wynik, co pozwoli młodym sportowcom na utrzymanie stabilnego obrazu siebie niezależnie od osiągniętego efektu.

Zapewniamy również możliwość dostosowania tematyki warsztatów do aktualnych potrzeb uczniów

Czas trwania warsztatu: 1,5 godziny

Ze względu na charakter warsztatu ilość uczestników w 1 grupie jest ograniczona do 12 osób. Tak dobrana forma umożliwia dotarcie do indywidualnych potrzeb uczestników.

Koszt warsztatu: 400 złotych

Szkolenie: Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci

Miejsce szkolenia: Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10 Data: 30.03.2014r.
Tematyka: Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, terapeutów, osoby szkolące się w psychoterapii oraz studentów. Całodniowe szkolenie w formie warsztatów będzie obejmowało następujące tematy: diagnoza w terapii dzieci (konsultacje z rodzicami, pierwszy kontakt z dzieckiem, metody i narzędzia, przekazywanie informacji zwrotnych rodzicom, ustalanie kontraktu), proces terapii w ujęciu różnych psychoanalityków (M. Klein, A. Freud, D.W.Winnicott, M. Mahler), zabawa w terapii, przeniesienie i przeciwprzeniesienie, setting w terapii dzieci, dylematy terapeuty dziecięcego. Uczestnicy zapoznają się z metodami oraz autorskimi narzędziami stosowanymi przez terapeutów Ośrodka Psychoterapii Mały Książę. Omawiane treści będą obrazowane przykładami, nagraniami sesji, wytworami dziecka. W ostatniej części szkolenia zaplanowana jest analiza przypadku.
Opłaty:

 • 200 zł/os. Zaliczka w wysokości 100 zł płatna do 16.03.2014r.
 • Przy pełnej opłacie za szkolenie w terminie do 1.03.2014r. – koszt szkolenia: 180 zł.
 • Nr rachunku: 40 1140 2004 0000 3802 5249 2773. Możliwość otrzymania rachunku.

Zgłoszenia:
Sylwia Zaremba 507 041 999, Urszula Turyna 792 17 24 31, psychoterapia-malyksiaze@home.pl
Korzyści dla uczestników:

 • zaświadczenie dla uczestników,
 • materiały szkoleniowe,
 • narzędzia do wykorzystania w pracy terapeutycznej z dziećmi.

Kurs dla pracowników medycznych: Psychologia w medycynie

DIALOG Z PACJENTEM – ROZWIĄZYWANIE TRUDNOŚCI

Relacja pacjent – lekarz, pielęgniarka to specyficzna więź powstała w trudnych warunkach. Personel medyczny przyjmuje na siebie ogromną odpowiedzialność za życie i zdrowie osoby, która jest od niego w dużym stopniu zależna. Praca taka przynosi satysfakcję, ale jednocześnie jest obciążająca i może powodować szybkie wypalenie zawodowe. Dlatego poza wykształceniem medycznym pomocne są również umiejętności psychologiczne – chroniące personel przed wyczerpaniem emocjonalnym. Budowanie dobrej relacji z pacjentem przekłada się na zadowolenie z pracy i poprawę jej jakości. Stąd głównym celem proponowanego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom nowego sposobu widzenia i rozumienia zachowań pacjenta, co pozwoli na nabycie większego spokoju i uzyskanie przyjemności z wykonywanych zadań.

Propozycja kursu jest skierowana do:
– studentów medycyny
– studentów pielęgniarstwa i położnictwa
– osób pracujących w zawodach medycznych
– pracowników hospicjum

chcących poszerzyć swoje umiejętności interpersonalne i wiedzę psychologiczną.

Warsztat obejmie m.in. następujące zagadnienia:

• podkreślenie znaczenia granic w relacji i rozwijanie umiejętności ich stawiania w dialogu z pacjentem
• zrozumienie emocjonalnych potrzeb pacjenta, co ułatwi komunikowanie się z nim
• próba zrozumienia własnych barier w kontakcie z pacjentem
• uzyskanie wiedzy na temat swojej asertywności i jej wpływie na wykonywany zawód
• rozpoznanie i próba zrozumienia własnych reakcji na krytykę, podważanie kompetencji itp.
• poszerzenie wiedzy dotyczącej umiejętnego przekazywania trudnych informacji oraz niepomyślnej diagnozy

DODATKOWO: zaletą kursu jest uwzględnienie indywidualnych trudności i pytań uczestników. Osoby potwierdzające chęć udziału w kursie mają możliwość przesłania drogą mailową zapytań dotyczących konkretnych sytuacji sprawiających im kłopot.

Termin: 13 – 14 kwiecień 2012
Grupa: 10-15 osób
Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychodynamiczny, Gdynia ul. Armii Krajowej 9/10

Cena: 250 zł, studenci 200 zł. Osoby zdecydowane na udział w kursie proszone są o kontakt telefoniczny.

Osoby prowadzące:
Agnieszka Dymowska – psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci. Posiada również doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami.
tel. 692 918 131, e-mail: a.dymowska@psychodynamiczny.pl

Barbara Wota –
psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami oraz praktykę w pracy pielęgniarskiej.
tel. 532 361 880, e-mail: barbara.wota@psychoterapeuta-gdynia.pl

Osoby uczestniczące w kursie otrzymają zaświadczenie

Zapisy do 31 marca 2012, decyduje kolejność zgłoszeń

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane

Warsztaty rozwoju osobistego „Bliżej siebie” [nieaktualne]

[alert type=”error” close=”true”]Warsztaty już się odbyły. Na stronie głównej znajdziesz najnowsze aktualności[/alert]

Warsztaty rozwoju osobistego. Rozwój toczy się przez całe życie człowieka, jest plastyczny, a jego istotą jest adaptacja do sytuacji i wydarzeń napotykanych w życiu. Okresem największych dokonań człowieka jest dorosłość, podczas której osiąga się dojrzałość w wielu sferach. To optymalny czas by zadbać o siebie – odkryć na nowo i wykorzystać w pełni swój wewnętrzny potencjał. 

Proponowany przez nas warsztat skierowany jest do osób, które chcą:

 • rozwinąć samoświadomość,
 • przypatrzyć się własnym zachowaniom, emocjom i lepiej je zrozumieć,
 • łatwiej adaptować się do zmieniających się warunków życia,
 • tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje,
 • podnieść poczucie własnej wartości,
 • zwiększyć  zadowolenie w najważniejszych obszarach życia,
 • poznać swoje mocne strony, aby móc świadomie z nich korzystać,
 • poznać swoje ograniczenia, aby móc nad nimi pracować,
 • znaleźć w sobie przestrzeń do realizacji nowych działań,
 • otworzyć się na nowe doświadczenia.

Praca w grupie warsztatowej umożliwi również przyjrzenie się swoistemu dla siebie sposobowi wchodzenia w relacje, funkcjonowania w zespole oraz uzyskania  informacji zwrotnych na swój temat od pozostałych uczestników i prowadzących. Zajęcia odbywają się w atmosferze zaufania i życzliwości.

Termin: grudzień 2011

Cena: 130,00 zł za 1 spotkanie (3 godz.)

Czas trwania: 10 miesięcy (2 * 3 godziny w miesiącu)

Grupa: 10-15 osób

Osoby prowadzące: 

Agnieszka Dymowska – psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci. Posiada również doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami.
tel. 692 918 131, e-mail: a.dymowska@psychodynamiczny.pl

Barbara Wota – 
psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami oraz praktykę w pracy pielęgniarskiej.
tel. 532 361 880, e-mail: barbara.wota@psychoterapeuta-gdynia.pl

Zapisy przyjmujemy do 15 grudnia 2011, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty dla rodziców: Trudna rola samotnego rodzica, macochy i ojczyma

[alert type=”error” close=”true”]Warsztaty już się odbyły. Na stronie głównej znajdziesz najnowsze aktualności[/alert]

Rola rodzica już z założenia jest trudna i odpowiedzialna. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy stajemy się rodzicem samotnie wychowującym dzieci lub macochą albo ojczymem dla dziecka swojego partnera. Dzisiejsza rodzina przybiera coraz bardziej różnorodne formy.

Zostając rodzicami samotnie wychowującymi dzieci stajemy w trudnej sytuacji, w której mimo iż sami możemy potrzebować wsparcia, to chcemy dać wsparcie naszym dzieciom.

Tworząc związek z nowym partnerem musimy liczyć się z tym, że wchodzimy również w relacje z jego dziećmi, bez względu na to czy jest to mieszkanie pod jednym dachem, czy tylko spotkania weekendowe. Rodzina w takim kształcie jest zjawiskiem stosunkowo nowym i często nie wiemy skąd czerpać doświadczenie i wiedzę na ten temat.

Stąd propozycja warsztatu skierowana do samotnych rodziców, macoch i ojczymów, którzy chcą mądrzej i bardziej świadomie realizować się w nowej roli.

Warsztat  obejmie  m.in. następujące zagadnienia:

 • Jaka jest rola rodzica samotnie wychowującego dzieci?
 • Jak poradzić sobie z własną frustracją i innymi trudnościami?
 • Czy można i powinno się zastępować dziecku „drugiego” rodzica?
 • Jak wprowadzić w życie dziecka nowego partnera?
 • Jaka jest rola macochy / ojczyma i jak poczuć się w niej bezpiecznie?
 • Jak wypracować z nowym partnerem spójny system zasad dotyczący wychowania dzieci?
 • Jak zdobyć autorytet i zaufanie u pasierba/ pasierbicy?
 • Czym jest rodzina patchworkowa i jak funkcjonuje?

Celem warsztatu jest również:

 • ukazanie roli samotnego rodzica
 • próba przełamania stereotypu „złej macochy” o której czytano nam w     dzieciństwie
 • podkreślanie roli ojczymów – często pomijanej i niedocenianej

Do uczestnictwa zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. Chciałybyśmy w ten sposób stworzyć przestrzeń do wspólnej wymiany doświadczeń wynikających z roli samotnego rodzica, macochy lub ojczyma. Taka forma warsztatu umożliwi indywidualne podejście do każdego uczestnika i wypracowanie właściwych rozwiązań.

Termin: grudzień 2011

Cena: 130,00 zł za 1 spotkanie (3 godz)

Czas trwania: 30 godzin (2 * 3 godziny w miesiącu)

Grupa: 10-15 osób

Osoby prowadzące:

Agnieszka Dymowska – psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci. Posiada również doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami.
tel. 692 918 131, e-mail: a.dymowska@psychodynamiczny.pl

Barbara Wota – 
psycholog, psychoterapeuta,
prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami oraz praktykę w pracy pielęgniarskiej.
tel. 532 361 880, e-mail: barbara.wota@psychoterapeuta-gdynia.pl

Zapisy przyjmujemy do 15 grudnia 2011, decyduje kolejność zgłoszeń.

        Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.

Kurs: Wprowadzenie do studium socjoterapii i treningu interpersonalnego

Szkolenie przygotowaliśmy z myślą o studentach i absolwentach kierunków humanistycznych, medycznych oraz innych osobach zainteresowanych pracą psychoterapeutyczną. Propozycję kierujemy do wszystkich tych, którzy zdają sobie sprawę, że praca w zawodzie psychoterapeuty wymaga szerszych umiejętności niż te zdobywane w ramach studiów i chcą już teraz rozpocząć rozwój w tym kierunku.

Cele szkolenia:

 • stworzenie okazji do sprawdzenia się w roli psychoterapeuty i rozpoznania predyspozycje do wykonywania tego zawodu,  
 • przekazanie praktycznych informacji o wykonywaniu zawodu psychoterapeuty oraz założeniach pracy w nurcie psychodynamicznym,
 • zapoznanie z ścieżką szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym,
 • przedstawienie specyfiki psychoterapii indywidualnej i grupowej w nurcie psychodynamicznym.

Forma zajęć:

warsztaty  praktyczne, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia się w roli terapeuty,  doświadczenia roli pacjenta i obserwatora relacji terapeutycznej oraz podjęcia próby prowadzenia grupy i obserwacji w praktyce przebiegu procesu grupowego.

 Kurs przygotowuje do rozpoczęcia Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego prowadzonego przy współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Termin:  16-17 kwiecień 2011

Cena: 400zł

Czas trwania: 12 godzin

Prowadzący: Wiktoria Metys, Sebastian Pienkowski

Zapisy: do 10 kwietnia 2011, na adres e-mail:  s.pienkowski@psychodynamiczny.pl

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.