Dzień Otwarty Pomorskiego Ośrodka Psychodynamicznego

Zapraszamy studentów kierunków humanistycznych, w szczególności psychologów, pedagogów oraz osoby zajmujące się na co dzień psychoterapią i innymi formami zawodowego pomagania.

W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja, podczas której zaprezentowane zostaną opisy relacji terapeutycznych oraz ich rozumienie w kontekście psychoterapii psychodynamicznej.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

  • Czym jest psychoterapia w nurcie psychodynamicznym ?
  • Z jakimi problemami dylematami zmaga się psychoterapeuta?
  • Czym jest przeniesienie i przeciwprzeniesienie w pracy terapeutycznej?
  • Jakie emocje towarzyszą psychoterapeucie podczas pracy i co mogą one oznaczać w kontekście rozumienia psychopatologii pacjenta?

Interaktywna forma spotkania umożliwi bliższe poznanie pracy psychoterapeuty oraz wymianę doświadczeń. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć przyjemną, twórczą atmosferę, a nasze spotkania pobudzą do nowego, innego myślenia o psychoterapii.

 Spotkanie poprowadzą Sebastian Pienkowski i Wiktoria Metys psychoterapeuci
Pomorskiego Ośrodka Psychodynamicznego

Termin:   12 październik 2012r. (piątek) godz.18:00

Miejsce:  Pomorski Ośrodek Psychodynamiczny –  Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail: s.pienkowski@psychodynamiczny.pl

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny – liczba miejsc ograniczona.

                       Osoby zainteresowane zachęcamy również do wzięcia udziału w wykładzie mgr Janusza Kitrasiewicza – psychoterapeuty, Superwizora Sekcji Psychoterapii PTP oraz PTPPd, dyrektora Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, inicjatora powstania Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, który odbędzie się 10.10.2012r. na Uniwersytecie Gdańskim.