„EFEKTYWNA PRACA ZESPOŁOWA” – szkolenie dla firm

Podniesienie efektywności pracy w biznesie leży w obszarze zainteresowań każdego właściciela organizacji. Ważnym czynnikiem warunkującym wzrost wydajności pracy w firmie jest dobrze współpracujący ze sobą zespół. Na skuteczną pracę zespołową ma wpływ dobrze działająca komunikacja pomiędzy współpracownikami, kreatywne korzystanie z zasobów całej grupy, dobra organizacja czasu i umiejętność wychodzenia poza własną perspektywę myślenia i tworzenia.

Proponowane szkolenie ma na celu:
 diagnozę dobrych oraz słabszych stron zespołu oddziałujących na efekty pracy,
 zapoznanie zespołu z sposobami współdziałania, które wpływają na odczuwanie satysfakcji z wykonywanych zadań oraz zwiększenie wydajności pracy w firmie,
 rozwój umiejętności, które pozwolą na polepszenie współpracy pomiędzy członkami zespołu,

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość:
 rozpoznanie własnego stylu funkcjonowania w zespole,
 wykorzystania indywidualnych predyspozycji do podejmowania wyzwań służących rozwojowi firmy i osobistemu,
 poszerzenie rozumienia mechanizmów działających w pracy grupowej
 doświadczenie wpływu jaki każda uczestnik ma na atmosferę panującą w zespole – dobra komunikacja służy zmniejszeniu ilości konfliktów oraz niedomówień,

Wyróżnia nas to, że szkolenie ma formę warsztatu połączonego z elementami treningu interpersonalnego.
Zostało sformułowane w taki sposób, aby umożliwić indywidualne podejście do zespołu. Dzięki temu praca będzie opierała się o realne zasoby i potrzeby osób tworzących firmę.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

KONTAKT: MONIKA CZAJA
m.czaja@psychodynamiczny.pl