Kurs dla pracowników medycznych: Psychologia w medycynie

DIALOG Z PACJENTEM – ROZWIĄZYWANIE TRUDNOŚCI

Relacja pacjent – lekarz, pielęgniarka to specyficzna więź powstała w trudnych warunkach. Personel medyczny przyjmuje na siebie ogromną odpowiedzialność za życie i zdrowie osoby, która jest od niego w dużym stopniu zależna. Praca taka przynosi satysfakcję, ale jednocześnie jest obciążająca i może powodować szybkie wypalenie zawodowe. Dlatego poza wykształceniem medycznym pomocne są również umiejętności psychologiczne – chroniące personel przed wyczerpaniem emocjonalnym. Budowanie dobrej relacji z pacjentem przekłada się na zadowolenie z pracy i poprawę jej jakości. Stąd głównym celem proponowanego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom nowego sposobu widzenia i rozumienia zachowań pacjenta, co pozwoli na nabycie większego spokoju i uzyskanie przyjemności z wykonywanych zadań.

Propozycja kursu jest skierowana do:
– studentów medycyny
– studentów pielęgniarstwa i położnictwa
– osób pracujących w zawodach medycznych
– pracowników hospicjum

chcących poszerzyć swoje umiejętności interpersonalne i wiedzę psychologiczną.

Warsztat obejmie m.in. następujące zagadnienia:

• podkreślenie znaczenia granic w relacji i rozwijanie umiejętności ich stawiania w dialogu z pacjentem
• zrozumienie emocjonalnych potrzeb pacjenta, co ułatwi komunikowanie się z nim
• próba zrozumienia własnych barier w kontakcie z pacjentem
• uzyskanie wiedzy na temat swojej asertywności i jej wpływie na wykonywany zawód
• rozpoznanie i próba zrozumienia własnych reakcji na krytykę, podważanie kompetencji itp.
• poszerzenie wiedzy dotyczącej umiejętnego przekazywania trudnych informacji oraz niepomyślnej diagnozy

DODATKOWO: zaletą kursu jest uwzględnienie indywidualnych trudności i pytań uczestników. Osoby potwierdzające chęć udziału w kursie mają możliwość przesłania drogą mailową zapytań dotyczących konkretnych sytuacji sprawiających im kłopot.

Termin: 13 – 14 kwiecień 2012
Grupa: 10-15 osób
Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychodynamiczny, Gdynia ul. Armii Krajowej 9/10

Cena: 250 zł, studenci 200 zł. Osoby zdecydowane na udział w kursie proszone są o kontakt telefoniczny.

Osoby prowadzące:
Agnieszka Dymowska – psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci. Posiada również doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami.
tel. 692 918 131, e-mail: a.dymowska@psychodynamiczny.pl

Barbara Wota –
psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami oraz praktykę w pracy pielęgniarskiej.
tel. 532 361 880, e-mail: barbara.wota@psychoterapeuta-gdynia.pl

Osoby uczestniczące w kursie otrzymają zaświadczenie

Zapisy do 31 marca 2012, decyduje kolejność zgłoszeń

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane