Pomorski Ośrodek Psychoterapii pracuje w oparciu o metodę Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu

W naszym Ośrodku, jako jednym z nielicznych w Polsce, pracujemy w oparciu o metodę TFP (Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) stworzoną przez Otto Kernberga i współpracowników w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell (www.boredrlinedisorders.com).

Metoda opiera się na założeniu, że pacjent w relacji terapeutycznej odtwarza sposób funkcjonowania dominujący także w innych relacjach (związki partnerskie, relacje ze znajomymi , relacje zawodowe). Celem terapii jest pomoc pacjentowi w poszerzeniu świadomości i zintegrowaniu wszystkich aspektów świata wewnętrznego (zamiast obronnego oddzielania wstydliwych, bolesnych czy nie akceptowanych myśli, uczuć i motywacji) po to by mógł on odbierać siebie i innych w spójny, zrównoważony sposób.

Postawa psychoterapeuty pracującego tą metodą jest bardziej aktywna niż w innych metodach pracy wywodzących się z psychoanalizy. Praca polega przede wszystkim na zatrzymywaniu pacjenta przy dominującym afekcie towarzyszącym dialogowi z terapeutą, tak aby pomóc mu go zaobserwować, rozważyć i zrozumieć. Już od kilku lat wykorzystujemy tą metodę w naszej pracy i obserwujemy jej pozytywne efekty.

W tym roku (2015r.) uczestniczyliśmy w konferencji, której głównym prelegentem był Otto Kernberg. Wzięliśmy też udział w prowadzonych przez niego superwizjach. Metoda TFP została poddana badaniom naukowym zarówno w tym instytucie Otto Kernberga jak i w ośrodkach w Monachium i w Wiedniu, dzięki czemu została uznana za tzw. terapię opartą na dowodach.