Psychologia vs. psychoterapia. Jak zostać psychologiem / psychoterapeutą?

Ideą cyklu spotkań jest stworzenie przestrzeni dla młodzieży zainteresowanej psychologią, ale też dla młodych osób chcących pracować nad własnym rozwojem. Podczas wykładów odpowiemy, między innymi, na pytania czym jest psychologia i czy w ogóle jest nam potrzebna.

Postaramy się rozwiać wątpliwości związane z licznymi mitami krążącymi wokół psychologii i pokazać jej prawdziwe oblicze. Chcielibyśmy również dostarczyć wiedzę dotyczącą tego jak rozwija się człowiek i co wpływa na jego zachowanie – może ona stać się punktem wyjścia do odkrywania własnego potencjału oraz rozpoznawania i zrozumienie  swoich emocji i potrzeb.

Spotkania będą obejmowały także wiedzę z zakresu rozwoju umiejętności społecznych takich jak otwarte komunikowanie się i wyrażanie własnego zdania, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, współpraca w zespole, czy budowania nowych, konstruktywnych relacji.

Poza częścią wykładową przewidujemy również miejsce na dyskusję, podczas której uczestnicy będą mieli szansę na  dzielenie się swoimi refleksjami, wątpliwościami i uwagami. Mamy nadzieję, że uda nam się zachęcić  uczestników do przyjrzenia się własnym zachowaniom i refleksji nad potrzebą rozwoju oraz pobudzenie do samodzielnego, kreatywnego myślenia.

Temat (pierwszego spotkania):

Psychologia vs psychoterapia

Czym się zajmują? Co je różni?, Jak zostać psychologiem/psychoterapeutą?, Jakie predyspozycje potrzebne są do wykonywania tych zawodów? Itp.

Termin (pierwszego spotkania):   10 listopad 2012r. (sobota) godz.11:00,

Miejsce:  Pomorski Ośrodek Psychodynamiczny – Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10

Wkrótce podamy informację o terminach kolejnych spotkań.

Tematy kolejnych spotkań:

  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Komunikacja – co to jest język „żyrafy” i język „szakala”
  • Asertywność – w zgodzie z sobą i w zgodzie z innymi
  • Dążenie do osiągania zamierzonych celów.
  • Rozum czy emocje? – ich wpływ na podejmowane przez nas decyzje
  • Techniki manipulacji – jak się przed nimi obronić

 Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.

Prosimy o potwierdzenie udziału u Agnieszki Dymowskiej, psychologa i psychoterapeuty, na adres e-mail: agnieszka_dymowska@poczta.onet.pl

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.