Psychoterapia a buddyzm cz. 2. Bliskie spotkanie z psychoterapią [nieaktualne]

Spotkanie już się odbyło. Na stronie głównej znajdziesz najnowsze aktualności

Ideą cyklu spotkań jest stworzenie przestrzeni dla osób zaciekawionych pracą psychoterapeutyczną. Umożliwienie skorzystania z wiedzy i doświadczenia praktykujących terapeutów. Zaprezentowanie możliwych dróg prowadzących do wykonywania zawodu psychoterapeuty oraz praktycznej wiedzy dotyczącej pracy w tej profesji. Interaktywna forma spotkania umożliwi wymianę doświadczeń, rozwianie wątpliwości związanych z mitami narastającymi wokół psychoterapii i wspólne rozważanie dylematów współczesnej psychoterapii. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stworzyć przyjemną, twórczą atmosferę, a nasze spotkania pobudzą do nowego, innego myślenia o psychoterapii.

Najbliższa dyskusja obejmie m.in. następujące zagadnienia:

Korzyści i zagrożenia medytacji.

Proces leczenia w ujęciu filozofii buddyjskiej.

Podobieństwa i różnice psychoterapii a filozofii buddyjskiej.

Spotkanie poprowadzą Sebastian Pienkowski i Wiktoria Metys psychoterapeuci
Pomorskiego Ośrodka Psychodynamicznego.

Gościem specjalnym spotkania będzie Romuald Paszkiewicz.

Termin:   27 maja 2011r. (piątek) godz.19:00

Miejsce:  WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W GDYNI Ul. Żeromskiego 31 –  sala nr 202

 Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane, zwłaszcza studentów psychologii i pedagogiki.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału pod nr tel.697-691-845 lub na adres e-mail: s.pienkowski@psychodynamiczny.pl