Wykład Sebastiana Pienkowskiego: Procesy przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowe w placówkach interwencyjnych – z perspektywy praktyka

ZAPRASZAMY NA I SYMPOZJUM ORGANIZOWANE PRZEZ TRÓJMIEJSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ, WE WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM NAUK SPOŁECZNYCH ORAZ INSTYTUTEM PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Sala C108

Data: 20 listopada 2015 r.

PROGRAM WYSTĄPIEŃ:
14:00-14:15 Otwarcie Sympozjum

14:15-15:00 „Czym jest i skąd się wzięła psychoterapia psychodynamiczna. Przedstawienie definicji i podstawowych założeń w leczeniu pacjentów o zróżnicowanej diagnozie” mgr Katarzyna Wieczorek, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd

15:00-15:30 „Procesy przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowe w placówkach interwencyjnych – z perspektywy praktyka” mgr Sebastian Pienkowski , psychoterapeuta Pomorskiego Ośrodka Psychoterapii

15:30-15:45 Pytania

15:45 -16:00 Przerwa

16:00-16:45 „ Użyteczność diagnozy strukturalnej w leczeniu pacjentów w placówkach służby zdrowia – możliwości i ograniczenia terapii psychodynamicznej” mgr Joanna Pracka, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd

16:45-17:30 „Relacja superwizyjna jako odzwierciedlenie procesów równoległych zachodzących w terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości z pogranicza” mgr Marzena Pycka, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd

17:30 -18:00 Dyskusja panelowa, zakończenie Sympozjum

Zapraszamy!