Trwa nabór na pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Gdyni (2021/2022)

Trwa nabór na pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży 2021/2022, prowadzonego we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (www.kcp.krakow.pl).

Ofertę kierujemy głównie do psychologów, pedagogów, nauczycieli i studentów kierunków humanistycznych.

Dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, z jednoczesnym zakreśleniem podstaw rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Zajęcia mają charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz wykładowy.

Konstrukcja merytoryczna kursu umożliwia:

 • opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych,
 • zdobycie wiedzy na temat organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i poradniach psychologiczno –pedagogicznych,
 • diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kwalifikowanie do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia, a także przygotowuje na poziomie podstawowym do pracy terapeutycznej.

Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o Certyfikaty Socjoterapeuty i/lub Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kontynuowania nauki na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej p.n. „Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Więcej informacji o Studium znajdziesz w zakładce: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Trwa nabór na pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Gdyni

Trwa nabór na pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży 2018/2019, prowadzonego we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (www.kcp.krakow.pl).

Ofertę kierujemy głównie do psychologów, pedagogów, nauczycieli i studentów kierunków humanistycznych.

Dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, z jednoczesnym zakreśleniem podstaw rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Zajęcia mają charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz wykładowy.

Konstrukcja merytoryczna kursu umożliwia:

 • opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych,
 • zdobycie wiedzy na temat organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i poradniach psychologiczno –pedagogicznych,
 • diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kwalifikowanie do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia, a także przygotowuje na poziomie podstawowym do pracy terapeutycznej.

Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o Certyfikaty Socjoterapeuty i/lub Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kontynuowania nauki na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej p.n. „Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Więcej informacji o Studium znajdziesz w zakładce: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Terapeuci Psychodynamicznego na superwizjach z Otto Kernbergiem

Prof. Otto Kernberg światowej sławy psychoanalityk, specjalizujący się w psychoterapii zaburzeń osobowości był prelegentem VII Konferencji PTPPd i KCP, której uczestnikami byli terapeuci Pomorskiego Ośrodka Psychoterapii. W dniach 18-19 września 2017 wzięliśmy udział w superwizjach prowadzonych przez profesora Otto Kernberga i profesor Eve Caligor

Prof. Otto Kernberg zyskał sławę dzięki swojej ponadprzeciętnej zdolności syntezowania jako ten, który w latach 1976-1984 opracował kompleksowy model psychoanalityczny. Jego projekt zintegrował główne aspekty freudowskiej teorii popędowej ze strukturalnym modelem psychologii Ego i jego perspektywą rozwojową, szczególnie ze studiami Jacobson nad patologicznymi postaciami wczesnych identyfikacji. Do tych punktów widzenia dodał teorie relacji z obiektem Klein i Fairbairna.

Pracując z ciężko zaburzonymi pacjentami Kernberg wierzył w główną rolę pracy interpretacyjnej, prowadzącej do znaczących zmian. Podkreślał także znaczenie badania zarówno osobowości analityka jak i roli emocjonalnych przeżyć terapeuty w procesie zmiany.

Więcej informacji na stronie Pomorskiego Ośrodka Psychoterapii

 

Na podstawie: Prof. Otto Kernberg prelegentem VII Konferencji PTPPd i KCP – KCP KRAKÓW

 

Bezpłatny warsztat dla rodziców i opiekunów dzieci (4-10 lat)

Pomorski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamiczny.pl w ramach Gdańskich dni Pomocy Psychologicznej „Zdrowie zaczyna się w głowie” zaprasza do wzięcia udziału w nieodpłatnym warsztacie dla rodziców oraz opiekunów dzieci w wieku od 4 – 10 lat
W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość:

 • zrozumienia różnorodnych przyczyn agresywnych zachowań dziecka,
 • uświadomienia sobie własnego nieświadomego wpływu na występowanie agresywnych zachowań u dziecka,
 • odczytania agresywnych zachowań dziecka jako ważnych informacji wysyłanych do rodzica,
 • dostrzeżenia wpływu relacji rodzinnych na zachowania dziecka,
 • doświadczenia zdobytej wiedzy w praktyce,
 • podzielenia się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, pytaniami oraz wątpliwościami w trakcie otwartej dyskusji.

Termin: 20 maja 2017 r., godz.: 11:00 – 14:30
Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamiczny.pl, Gdańsk ul. Śniadeckich 9/5
Zapisy: tel. : 507 836 361 Piotr Sinkiewicz
Liczba uczestników ograniczona: 12 osób, decyduje kolejnoć zgłoszeń

Zapraszamy do skorzystania z z konsultacji oraz udziału w warsztacie w ramach Gdańskich dni Pomocy Psychologicznej „Zdrowie zaczyna się w głowie”

Warsztat dla młodzieży: Jak odnaleźć siebie

Serdecznie zapraszamy na warsztat skierowany do młodzieży w wieku licealnym zmagającej się z brakiem energii i motywacji, wycofującej się z życia towarzyskiego i ogólnej aktywności, niskim poczuciem własnej wartości oraz przemęczonej codziennymi obowiązkami. Do wzięcia udziału w warsztacie zachęcamy osoby, którym towarzyszy nadmierny stres oraz wynikające z niego uczucie lęku i niepokoju, a także mających trudność z opanowaniem złości i gniewu.

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość:

 • Przyjrzenia się trudnościom towarzyszącym młodym ludziom,
 • Zrozumienia przyczyn niepokojących odczuć, myśli i zachowań,
 • Wymienienia się doświadczeniem i wątpliwościami z rówieśnikami,
 • Zastanowienia się nad optymalnym sposobem radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

Poprzez warsztat chcemy stworzyć przestrzeń do otwartej wymiany myśli i spostrzeżeń, które nie będą podlegały ocenie oraz zauważenia, iż w sytuacji trudnej czy nieprzyjemnej również może kryć się potencjał.

Koszt udziału w warsztacie wynosi 70 zł – liczba miejsc: 12 osób

Termin: 11 marca 2017 r. (sobota) godz. 10.00 – 13.00

Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychoterapii – Gdańsk, ul. Śniadeckich 9/5

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Natalia Ćwiklińska, tel. 505 183 382

Potwierdzeniem udziału w warsztacie jest dokonanie płatności na podany niżej numer konta: Natalia Ćwiklińska, BZ WBK 72 1090 1320 0000 0001 0989 6282, tytułem: Opłata za warsztat.

Jak radzić sobie z agresją dziecka? III edycja warsztatu dla rodziców

Zapraszamy serdecznie rodziców oraz opiekunów dzieci w wieku 4 – 10 lat, zmagających się z trudnymi zachowaniami u dzieci do wzięcia udziału w III edycji warsztatu.

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość:

 • zrozumienia różnorodnych przyczyn agresywnych zachowań dziecka,
 • uświadomienia sobie własnego nieświadomego wpływu na występowanie agresywnych zachowań u dziecka,
 • odczytania agresywnych zachowań dziecka jako ważnych informacji wysyłanych do rodzica,
 • dostrzeżenia wpływu relacji rodzinnych na zachowania dziecka,
 • doświadczenia zdobytej wiedzy w praktyce,
 • podzielenia się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, pytaniami oraz wątpliwościami w trakcie otwartej dyskusji.

Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć atmosferę sprzyjającą wymianie doświadczeń.

Koszt udziału w warsztacie: 50 zł
Termin: 4 marca 2017 r. (sobota) godz. 10.00 – 13.00
Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychoterapii – Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Olga Smyk tel. 508 378 314

Potwierdzeniem udziału w warsztacie jest dokonanie płatności na podany niżej numer konta:

Olga Smyk ALIOR BANK 38 2490 0005 0000 4001 0004 6515 , tytułem: opłata za warsztat.

Jak radzić sobie z agresją dziecka? – II edycja warsztatu dla rodziców

Zapraszamy serdecznie rodziców oraz opiekunów dzieci w wieku  4 – 10 lat, zmagających się z trudnymi zachowaniami u dzieci do wzięcia udziału w II edycji warsztatu.

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość:

 • zrozumienia przyczyn zachowań agresywnych u dziecka,
 • zapoznania się z różnorodnym znaczeniem agresji w życiu dziecka,
 • poznania sposobów adekwatnego reagowania w emocjonalnie trudnych sytuacjach,
 • podzielenia się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, pytaniami oraz wątpliwościami w trakcie otwartej dyskusji.

Mamy nadzieję że uda nam się stworzyć przyjazną atmosferę, która pobudzi do wymiany doświadczeń.

Koszt udziału w warsztacie: 50 zł
Termin: 4 luty 2017 r. (sobota) godz. 10.00 – 13.00
Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychoterapii – Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Monika Brzezińska tel. 506 603 400

Potwierdzeniem udziału w warsztacie jest dokonanie płatności na podany niżej numer konta:

Monika Brzezińska BZ WBK 68 1090 2620 0000 0001 3085 2823, tytułem: opłata za warsztat.

Bezpłatny warsztat dla rodziców: Jak radzić sobie z agresją dziecka?

Zapraszamy serdecznie rodziców oraz opiekunów dzieci w wieku  4 – 10 lat, zmagających się z trudnymi zachowaniami u dzieci.

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość:

 • zrozumienia przyczyn zachowań agresywnych u dziecka,
 • zapoznania się z różnorodnym znaczeniem agresji w życiu dziecka,
 • poznania sposobów adekwatnego reagowania w emocjonalnie trudnych sytuacjach,
 • podzielenia się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, pytaniami oraz wątpliwościami w trakcie otwartej dyskusji.

Mamy nadzieję że uda nam się stworzyć przyjazną atmosferę, która pobudzi do wymiany doświadczeń.

Udział w warsztacie jest nieodpłatny – liczba miejsc ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie udziału: Monika Brzezińska tel. 506 603 400

Termin: 14 stycznia 2017 r. (sobota) godz. 10.00 – 13.00

Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychoterapii – Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu Centrum Współpracy Młodzieży.

Psycholog dziecięcy w Gdańsku. Nowy gabinet psychoterapii dzieci w Gdańsku

Z przyjemnością informujemy, że otworzyliśmy nowe miejsce przystosowane do pracy terapeutycznej z dziećmi. Gabinet mieści się w Gdańsku przy ul. Śniadeckich 9/5.

Celem psychoterapii jest wspomaganie dziecka w jego prawidłowym rozwoju oraz przezwyciężanie trudności pojawiających się na danym etapie jego życia. Proces psychoterapii poprzedzają trzy spotkania konsultacyjne prowadzone przez dwóch terapeutów. Terapeuci spotykają się z całą rodziną w jednym pomieszczeniu. Taka forma pracy pozwala na obiektywne przyjrzenie się poszczególnym członkom rodziny. Podczas konsultacji zbierany jest szczegółowy wywiad i rozeznawana jest natura problemu doświadczanego przez dziecko, co pozwala na dobranie optymalnej formy pomocy.

Psychoterapia dzieci to regularne spotkania (raz w tygodniu) dziecka z terapeutą. W proces psychoterapii włączeni są także rodzice, którzy zapraszani są na konsultacje w celu wymiany informacji i uwag dotyczących procesu terapeutycznego.

Pracujemy z dziećmi w wieku od 4-10 roku życia, zmagającymi się z:

 • zaburzeniami emocjonalnymi ( zaburzenia lękowe, tiki, zaburzenia nastroju, nieśmiałość, zaniżona samoocena),
 • zaburzeniami zachowania (agresywność, niestosowanie się do norm społecznych,
 • brutalność wobec ludzi i zwierząt, niszczenie własności),
 • częstymi konfliktami z rodzicami/rodzeństwem,
 • trudnościami szkolnymi (trudności w przyswajaniu wiedzy, wycofanie z relacji z rówieśnikami),
 • trudnościami w adaptacji do nowych warunków przedszkolnych/szkolnych (niechęć zostania w przedszkolu, niechęć pójścia do szkoły, wagary),
 • objawami somatycznymi (częste bóle brzucha, głowy, biegunki, wymioty),
 • zaburzeniami wydalania (wstrzymywanie kału, nocne moczenia).

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce psychoterapia dzieci (Psychoterapia dzieci Gdańsk). Zapraszamy.

Otwieramy Filię Pomorskiego Ośrodka Psychoterapii w Gdańsku

W związku z dynamicznym rozwojem naszego Ośrodka zapraszamy do nowo otwartej filii w Gdańsku, przy ulicy Śniadeckich 9/5.

Zapraszamy do kontaktu.