Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży jest dwuetapowym szkoleniem. Ideą szkolenia jest przygotowanie:

 • psychologów,
 • pedagogów,
 • wychowawców,
 • nauczycieli,
 • socjoterapeutów,
 • pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej,
 • pracowników socjalnych,
 • wszystkich osób pracu­jących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

do pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą wymagającymi wszelkich działań socjoterapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych, a także innych terapeutycznych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do certyfikatu socjoterapeuty i trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Etap wstępny szkolenia z założenia przygotowuje kursantów do pracy warsztatowej, treningowej, prowadzenia różnych form pracy grupowej, ze szczególnym naciskiem na obszary komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest to część szkolenia realizowana w wielu miastach Polski przez ośrodki współpracujące z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, umożliwiając w ten sposób szkolenie się w dogodnym dla kursanta miejscu.

Ukończenie tego Etapu umożliwia udział w Etapie zaawansowanym.

Etap zaawansowany jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, który daję podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia. Kurs rozwijając dotychczas otrzymaną wiedzę koncentruje się na umiejętnościach diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrod­ków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Etap zaawansowany realizowany jest tylko w 5 miastach Polski, czyli w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o Certyfikaty Socjoterapeuty i/lub Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kontynuowania nauki na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej „Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Konstrukcja szkolenia

ROCZNE SZKOLENIE skierowane do pedagogów, psychologów, nauczycieli i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświato­wych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Umożliwiając korzystanie z oferty szkoleniowej, zajęcia realizowane są w wielu miastach Polski między innymi w: KrakowieBiałymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Łodzi, PoznaniuRzeszowie, Szczecinie, Warszawie czy Wrocławiu.

Konstrukcja szkolenia

 • 40 godzin – Trening interpersonalny, umożliwiający doświadczenie siebie w relacji z grupą, określenie swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej (40 godzin)
 • 130 godzin – siedem dwudniowych, weekendowych spotkań warsztatowych odbywających się raz w miesiącu, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa, a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wakacyjnego zgrupowania szkoleniowego

Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy:

 • elementy psychologii ogólnej
 • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej
 • teoria socjoterapii
 • diagnoza socjo – i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży
 • kontakt terapeutyczny
 • komunikacja interpersonalna
 • fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące
 • elementy terapii indywidualnej i grupowej
 • elementy profilaktyki uzależnień
 • rysunek w pracy terapeutycznej
 • teoria i zastosowanie  psychodramy
 • elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji

Razem 170 godzin zajęć

Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki w etapie zaawansowanym Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Warunkiem zaliczenia Szkolenia jest:

 • pozytywny wynik zaliczenia pracy pisemnej,
 • zaliczenie zajęć składających się na szkolenie,
 • uregulowane sprawy formalne

ROCZNE SZKOLENIE skoncentrowane na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz ofe­rowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kurs uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie niete­rapeutycznych sytuacjach. W szkoleniu biorą udział tylko osoby, które ukończyły ETAP WSTĘPNY. Szkolenie przygotowuje do uzyskania certyfikatu Socjoterapeuty i rekomendacji Trenera II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zajęcia odbywają się równolegle w kilku miastach Polski w: Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy,PoznaniuSzczecinie.

Na zajęcia składa się:

Pierwszy INTENSYWNY TRENING WAKACYJNY (11‑dniowe zgrupowanie szkoleniowe w drugiej połowie sierpnia)

 • Podstawy procesu terapeutycznego (WYKŁAD)
 • Indywidualny kontakt terapeutyczny (WARSZTAT)
 • Praca z grupą (WARSZTAT/SEMINARIUM)
 • Zajęcia superwizyjne: Grupa Balinta

Osiem dwudniowych spotkań (pt/sob lub sob/niedz w zależności od miejsca realizacji)

 • Podstawowe zagadnienia psychoanalizy, psychoterapii i pomocy psychologicznej (WYKŁAD I SEMINARIUM)
 • Podstawowe zagadnienia relacji terapeutycznej (WYKŁAD I SEMINARIUM)
 • Analityczne teorie rozwoju dzieci i młodzieży (WYKŁAD)
 • Proces grupowy – ujęcie humanistyczne (WYKŁAD)
 • Praca z grupą – zajęcia socjoterapeutyczne, integracja, psychodrama, psychorysunek (WARSZTAT)
 • Techniki socjoterapii w profilaktyce patologii społecznej, profilaktyka uzależnień (WARSZTAT)
 • Zajęcia superwizyjne: Grupa Balinta

Drugi INTENSYWNY TRENING WAKACYJNY (11-dniowe zgrupowanie szkoleniowe, do wyboru: w drugiej połowie czerwca lub pierwszej połowie lipca)

 • Podstawy psychopatologii (WYKŁAD)
 • Proces terapeutyczny – pogłębione treści teoretyczne (WYKŁAD)
 • Superwizja grupowa
 • Psychoterapia (WARSZTAT)
 • Proces terapeutyczny – analiza przypadku (SEMINARIUM)

Łącznie szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć.

Warunkiem zaliczenia Szkolenia jest:

 • pozytywny wynik egzaminu na zakończenie Szkolenia,
 • zaliczenie zajęć składających się na Szkolenie.
 • uregulowane sprawy formalne

Pomorski Ośrodek Psychoterapii, Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10

 • 300 zł – pierwsza rata kwalifikacyjna (płatna przed zajęciami)
 • 3 200 zł  w 8 ratach po 400zł (płatne podczas zajęć w Gdyni)

Razem:  3 500 zł za pierwszy rok szkolenia

UWAGA: Rekrutacja na rok 2022/23 ruszy w kwietniu 2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ FORMULARZ 

Formularz należy wysłać na adres s.pienkowski@psychodynamiczny.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 697 691 845.

Opinie uczestników o studium