Psycholog dziecięcy, psychoterapia dzieci Gdańsk, Gdynia, Sopot

Celem psychoterapii jest wspomaganie dziecka w jego prawidłowym rozwoju oraz przezwyciężanie trudności pojawiających się na danym etapie jego życia. Proces psychoterapii poprzedzają trzy spotkania konsultacyjne prowadzone przez dwóch terapeutów. Terapeuci spotykają się z całą rodziną w jednym pomieszczeniu. Taka forma pracy pozwala na obiektywne przyjrzenie się poszczególnym członkom rodziny. Podczas konsultacji zbierany jest szczegółowy wywiad i rozeznawana jest natura problemu doświadczanego przez dziecko, co pozwala na dobranie optymalnej formy pomocy.

Psychoterapia dzieci to regularne spotkania (raz w tygodniu) dziecka z terapeutą. W proces psychoterapii włączeni są także rodzice, którzy zapraszani są na konsultacje w celu wymiany informacji i uwag dotyczących procesu terapeutycznego.

Pracujemy z dziećmi w wieku od 4-10 roku życia, zmagającymi się z:

  • zaburzeniami emocjonalnymi ( zaburzenia lękowe, tiki, zaburzenia nastroju, nieśmiałość, zaniżona samoocena),
  • zaburzeniami zachowania (agresywność, niestosowanie się do norm społecznych,
  • brutalność wobec ludzi i zwierząt, niszczenie własności),
  • częstymi konfliktami z rodzicami/rodzeństwem,
  • trudnościami szkolnymi (trudności w przyswajaniu wiedzy, wycofanie z relacji z rówieśnikami),
  • trudnościami w adaptacji do nowych warunków przedszkolnych/szkolnych (niechęć zostania w przedszkolu, niechęć pójścia do szkoły, wagary),
  • objawami somatycznymi (częste bóle brzucha, głowy, biegunki, wymioty),
  • zaburzeniami wydalania (wstrzymywanie kału, nocne moczenia).

Kto prowadzi terapię?

W Pomorskim Ośrodku Psychoterapii pracują psychoterapeuci, którzy swoją wiedzę i doświadczenie czerpią z wieloletniej relacji z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Wszyscy psychoterapeuci pracujący w Ośrodku poddają swoją pracę regularnej superwizji. Możesz zapoznać się z nimi w zakładce „o nas„.

Gdzie odbywają się spotkania psychoterapeutyczne?

Psychologowie i psychoterapeuci Pomorskiego Ośrodka Psychoterapii pracują na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Na co dzień można ich spotkać w gabinetach w Gdyni, jednak nie wykluczają współpracy czy to na terenie Trójmiasta czy całego kraju. W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego.