Zadbaj o siebie, aby lepiej pomagać innym.
…dla wolontariuszy i wszystkich osób pracujących z ludźmi.

Praca w kontakcie z ludźmi dostarcza poczucia satysfakcji, daje możliwość osobistego rozwoju, polepsza samopoczucie. Jednocześnie udzielanie pomocy i wsparcia wymaga intensywnego zaangażowania w życie innych ludzi i wiąże się z ponoszeniem pewnych kosztów psychologicznych, które w sposób świadomy i nieświadomy wpływają destrukcyjnie na nasze funkcjonowanie w życiu codziennym. Aby je zminimalizować i działać jak najbardziej efektywnie i etycznie niezbędne są odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, ale też zdolność zadbania o siebie.

Dlatego tak istotnym elementem pracy psychologów, pedagogów, pielęgniarek, nauczycieli i wszystkich osób pomagającym ludziom, zawodowo i wolontarystycznie, powinny być proponowane przez nas SUPERWIZJE będące:

  • narzędziem do lepszego rozumienia pacjentów i klientów,
  • merytorycznym i metodycznym wsparciem dla osób pracujących w zawodach związanych z pomaganiem,
  • drogą do rozwijania własnych zasobów,
  • narzędziem do rozszerzenia pola świadomości,
  • wsparciem w doskonaleniu zawodowym,
  • przestrzenią do regeneracji sił własnych pomagającego.