Szkolenia dla firm i instytucji – Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pomagamy liderom, firmom i instytucjom w rozpoznawaniu przyczyn trudności, rozwiązywaniu problemów, konfliktów grupowych, określaniu mocnych i słabych stron, nawiązywaniu współpracy, przeprowadzaniu zmian w życiu zawodowym, jak również w organizacji.

Przygotowujemy również szkolenia na zamówienie.

  • Biznes
  • Polityka
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Negocjacje
  • Mediacje
  • Diagnoza struktur organizacyjnych firmy
  • Coaching
  • Komunikacja – rozwiązywanie konfliktów