Warsztat dla młodzieży: Jak odnaleźć siebie

Serdecznie zapraszamy na warsztat skierowany do młodzieży w wieku licealnym zmagającej się z brakiem energii i motywacji, wycofującej się z życia towarzyskiego i ogólnej aktywności, niskim poczuciem własnej wartości oraz przemęczonej codziennymi obowiązkami. Do wzięcia udziału w warsztacie zachęcamy osoby, którym towarzyszy nadmierny stres oraz wynikające z niego uczucie lęku i niepokoju, a także mających trudność z opanowaniem złości i gniewu.

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość:

  • Przyjrzenia się trudnościom towarzyszącym młodym ludziom,
  • Zrozumienia przyczyn niepokojących odczuć, myśli i zachowań,
  • Wymienienia się doświadczeniem i wątpliwościami z rówieśnikami,
  • Zastanowienia się nad optymalnym sposobem radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

Poprzez warsztat chcemy stworzyć przestrzeń do otwartej wymiany myśli i spostrzeżeń, które nie będą podlegały ocenie oraz zauważenia, iż w sytuacji trudnej czy nieprzyjemnej również może kryć się potencjał.

Koszt udziału w warsztacie wynosi 70 zł – liczba miejsc: 12 osób

Termin: 11 marca 2017 r. (sobota) godz. 10.00 – 13.00

Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychoterapii – Gdańsk, ul. Śniadeckich 9/5

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Natalia Ćwiklińska, tel. 505 183 382

Potwierdzeniem udziału w warsztacie jest dokonanie płatności na podany niżej numer konta: Natalia Ćwiklińska, BZ WBK 72 1090 1320 0000 0001 0989 6282, tytułem: Opłata za warsztat.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *