Rozwój toczy się przez całe życie człowieka, jest plastyczny, a jego istotą jest adaptacja do sytuacji i wydarzeń napotykanych w życiu. Okresem największych dokonań człowieka jest dorosłość, podczas której osiąga się dojrzałość w wielu sferach. To optymalny czas by zadbać o siebie – odkryć na nowo i wykorzystać w pełni swój wewnętrzny potencjał.

Proponowane przez nas warsztaty skierowane są do osób, które chcą:

  • rozwinąć samoświadomość,
  • przypatrzyć się własnym zachowaniom, emocjom i lepiej je zrozumieć,
  • łatwiej adaptować się do zmieniających się warunków życia,
  • tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje,
  • podnieść poczucie własnej wartości,
  • zwiększyć  zadowolenie w najważniejszych obszarach życia,
  • poznać swoje mocne strony, aby móc świadomie z nich korzystać,
  • poznać swoje ograniczenia, aby móc nad nimi pracować,
  • znaleźć w sobie przestrzeń do realizacji nowych działań,
  • otworzyć się na nowe doświadczenia.

Praca w grupie warsztatowej umożliwi również przyjrzenie się swoistemu dla siebie sposobowi wchodzenia w relacje, funkcjonowania w zespole oraz uzyskania  informacji zwrotnych na swój temat od pozostałych uczestników i prowadzących. Zajęcia odbywają się w atmosferze zaufania i życzliwości.