Psychoterapia grupowa Gdańsk, Gdynia

Psychoterapia grupowa polega na pracy w grupie 6-12 osobowej. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Grupa ma charakter zamknięty, a pacjenci mimo różnego rodzaju zaburzeń spotykają się we wspólnym celu, jakim jest dokonanie zmiany.

Do udziału w grupie zapraszamy osoby, które:

 • boją się grup i mają z nimi przykre doświadczenia,
 • chcą lepiej zrozumieć swoje zachowania i emocje oraz przyjrzeć się charakterystycznemu dla siebie schematowi funkcjonowania w grupie,
 • mają trudności w relacjach interpersonalnych, chcą lepiej radzić sobie w kontaktach z bliskimi,
 • mają trudności w adaptacji do nowego otoczenia,
 • doświadczają silnego poczucia lęku,
 • przeżywają kryzys, doświadczają trudności, z którymi sami nie są sobie w stanie poradzić,
 • odczuwają brak satysfakcji z życia, chcą dokonać zmian, spojrzeć na własne problemy z perspektywy innych ludzi,
 • pragną odkryć swoje mocne strony i rozwinąć tkwiący w nich potencjał.

Zalety uczestnictwa w grupie:

 • terapeutyczna konfrontacja ze swoim lękiem,
 • dostarcza możliwości lepszego zrozumienia swoich relacji z ludźmi,
 • tworzy bezpieczne warunki umożliwiające doświadczania sytuacji, które w życiu codziennym są przyczyną trudności czy wywołują pewne obawy,
 • daje możliwość otrzymania informacji zwrotnej o tym, jak jest się postrzeganym przez  uczestników grupy oraz terapeutów,
 • daje wsparcie w sytuacjach kryzysowych, redukuje poczucie lęku i zagrożenia,
 • pozwala na wypracowanie nowego, konstruktywnego sposobu emocjonalnego reagowania i funkcjonowania w kontaktach z innymi,
 • stwarza przestrzeń do poprawy sposobu funkcjonowania w grupie, co  ułatwia później wprowadzanie zmian na płaszczyźnie osobistej i zawodowej,
 • motywuje do wprowadzania zmian i rozwoju.

Psychoterapia grupowa Gdynia.