Pomorski Ośrodek Psychoterapii pracuje w oparciu o metodę Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu

W naszym Ośrodku, jako jednym z nielicznych w Polsce, pracujemy w oparciu o metodę TFP (Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) stworzoną przez Otto Kernberga i współpracowników w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell (www.boredrlinedisorders.com).

Metoda opiera się na założeniu, że pacjent w relacji terapeutycznej odtwarza sposób funkcjonowania dominujący także w innych relacjach (związki partnerskie, relacje ze znajomymi , relacje zawodowe). Celem terapii jest pomoc pacjentowi w poszerzeniu świadomości i zintegrowaniu wszystkich aspektów świata wewnętrznego (zamiast obronnego oddzielania wstydliwych, bolesnych czy nie akceptowanych myśli, uczuć i motywacji) po to by mógł on odbierać siebie i innych w spójny, zrównoważony sposób.

Postawa psychoterapeuty pracującego tą metodą jest bardziej aktywna niż w innych metodach pracy wywodzących się z psychoanalizy. Praca polega przede wszystkim na zatrzymywaniu pacjenta przy dominującym afekcie towarzyszącym dialogowi z terapeutą, tak aby pomóc mu go zaobserwować, rozważyć i zrozumieć. Już od kilku lat wykorzystujemy tą metodę w naszej pracy i obserwujemy jej pozytywne efekty.

W tym roku (2015r.) uczestniczyliśmy w konferencji, której głównym prelegentem był Otto Kernberg. Wzięliśmy też udział w prowadzonych przez niego superwizjach. Metoda TFP została poddana badaniom naukowym zarówno w tym instytucie Otto Kernberga jak i w ośrodkach w Monachium i w Wiedniu, dzięki czemu została uznana za tzw. terapię opartą na dowodach.

Nabór na pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Gdyni

Ogłaszamy nabór na pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży 2015/2016, prowadzonego we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (www.kcp.kraków.pl).

Ofertę kierujemy głównie do psychologów, pedagogów, nauczycieli i studentów kierunków humanistycznych.

Dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, z jednoczesnym zakreśleniem podstaw rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Zajęcia mają charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz wykładowy.

Konstrukcja merytoryczna kursu umożliwia:

 • opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych,
 • zdobycie wiedzy na temat organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
 • diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kwalifikowanie do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia, a także przygotowuje na poziomie podstawowym do pracy terapeutycznej.

Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o Certyfikaty Socjoterapeuty i/lub Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kontynuowania nauki na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej p.n. „Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

 

Terminy zjazdów 2015/2016

 • Zjazd nr 1: 27, 28, 29 listopada
 • Zjazd nr 2: 19, 20 grudnia
 • Zjazd nr 3: 30, 31 stycznia
 • Zjazd nr 4: 27, 28 lutego
 • Zjazd nr 5: 12, 13 marca
 • Zjazd nr 6: 23, 24 kwietnia
 • Zjazd nr 7: 14,15 maja maj
 • Zjazd nr 8: termin zostanie podany w styczniu 2016 (prawdopodobnie pierwszy weekend czerwca)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 697-691-845 i wypełnienie formularza ze strony KCP Kraków (proszę zaznaczyć – GDYNIA(POP) – jako miejsce szkolenia)
Więcej informacji o Studium znajdziesz w zakładce: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Przyjmujemy zgłoszenia do grupy terapeutycznej

10 lipca rozpoczyna pracę kolejna grupa terapeutyczna w Pomorskim Ośrodku Psychoterapii. Ostatnia szansa na zgłoszenia.

DO UDZIAŁU W GRUPIE ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:

 • chcą lepiej zrozumieć swoje zachowania i emocje oraz przyjrzeć się charakterystycznemu dla siebie schematowi funkcjonowania w grupie,
 • mają trudności w relacjach interpersonalnych, chcą lepiej radzić sobie w kontaktach z bliskimi,
 • mają trudności z zaufaniem oraz w adaptacji do nowego otoczenia,
 • doświadczają silnego poczucia lęku,
 • przeżywają kryzys, doświadczają trudności, z którymi sami nie są sobie w stanie poradzić,
 • odczuwają brak satysfakcji z życia, chcą dokonać zmian, spojrzeć na własne problemy z perspektywy innych ludzi,
 • pragną odkryć swoje mocne strony i rozwinąć tkwiący w nich potencjał.

ZALETY UCZESTNICTWA W GRUPIE :

 • dostarcza możliwość lepszego zrozumienia swoich relacji z ludźmi,
 • tworzy bezpieczne warunki umożliwiające doświadczania sytuacji, które w życiu codziennym są przyczyną trudności czy wywołują pewne obawy,
 • daje możliwość otrzymania informacji zwrotnej o tym, jak jest się postrzeganym przez  uczestników grupy oraz terapeutów,
 • daje wsparcie w sytuacjach kryzysowych, redukuje poczucie lęku i zagrożenia,
 • pozwala na wypracowanie nowego, konstruktywnego sposobu emocjonalnego reagowania i funkcjonowania w kontaktach z innymi, stwarza przestrzeń do poprawy sposobu funkcjonowania w grupie, co  ułatwia później wprowadzanie zmian na płaszczyźnie osobistej i zawodowej,
 • motywuje do wprowadzania zmian i rozwoju.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z jedną z prowadzących:

Joanna Rompca tel: 509 665 695

Barbara Wota tel: 532 361 880

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest indywidualnymi spotkaniami konsultacyjnymi z jednym psychoterapeutów prowadzących grupę.

Młodzi Dynamiczni: warsztat rozwojowy „Mój własny klucz do kariery”

Aby efektywnie kierować swoją karierą, należy wcześniej odnaleźć w sobie i nazwać swoje kompetencje zawodowe. Uczestnicząc w tym warsztacie:

 • będziecie mogli odkryć własne zasoby, jakimi możecie podzielić się ze światem,
 • dowiecie się jak przekształcić swoje wady w zalety i jak wykorzystać je w praktyce,
 • odkryjecie jak wasze zainteresowania i zdolności mogą wpłynąć na rozwój przyszłej ścieżki zawodowej.

To wszystko stanie się podstawą do stworzenie bogatego w zdolności i umiejętności CV oraz listu motywacyjnego opartego o wasze realne, indywidualne zasoby.

Czas trwania warsztatu: 5 godzin

Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychoterapii, Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10 (4 piętro)

Koszt warsztatu: 20 zł/os.

Data: 20.06.2015 godz. 10.00 – 15.00

Zapisy: Uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzać telefonicznie. Anna Kogut 784 011 083

Młodzi Dynamiczni: warsztat rozwojowy „Mój własny klucz do relacji”

Proponowany warsztat został skonstruowany tak, abyście mogli poprzez rozpoznanie swoich indywidualnych zasobów, wartości i potrzeb nabyć szerszą, a przez to bardziej realną perspektywę postrzegania siebie oraz innych osób.
Oferta skierowana jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, zainteresowanej rozwojem osobistym.

Podczas warsztatu będziecie mogli:

 • odkryć wasze wewnętrzne potrzeby i oczekiwania względem relacji z drugim człowiekiem,
 • doświadczyć dynamiki zachodzącej w relacjach międzyludzkich i przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu w kontakcie z innymi osobami,
 • poznać czynniki utrudniające funkcjonowanie w relacjach i poznać możliwości ich zmian.

Czas trwania warsztatu: 5 godzin

Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychoterapii, Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10 (4 piętro)

Koszt warsztatu: 20 zł/os.

Data: 16.05.2015 godz. 10.00 – 15.00

Zapisy: Uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzać telefonicznie. Monika Czaja 506-603-400

Ogólnopolskie Dni Bezpłatnych Konsultacji Psychologicznych

W lutym, w wybranych ośrodkach psychoterapii w całej Polsce, będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów.
Celem projektu, organizowanego przez psychologów i psychoterapeutów pracujących w podejściu psychodynamicznym, jest pomoc w dotarciu do specjalistycznych konsultacji osobom, które wcześniej nie miały możliwości uzyskania wsparcia. W akcji wezmą udział Gdański Ośrodek Psychodynamiczny, Pomorski Ośrodek Psychoterapii,  Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Katowicach, Ośrodek Terapii Psychodynamicznej w Lublinie, Opolskie Centrum Psychodynamiczne, Poznańska Pracownia Psychoterapii, Rzeszowskie Centrum Psychoterapii, Mazowieckie Centrum Psychodynamiczne oraz Dolnośląskie Centrum Psychodynamiczne POCO a POCO we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie bądź na stronach Ośrodków. 

 • Gdańsk: Gdański Ośrodek Psychodynamiczny – termin konsultacji: 4 luty, rejestracja telefoniczna (pn.-pt. 9:00-11:00), tel. 502 816 016, informacje dostępne również na stronie: http://www.gop.gdansk.pl
 • Gdynia: Pomorski Ośrodek Psychoterapii – termin: 28 luty, rejestracja (pn.-pt. 9:00-18:00), tel. 506 603 400, http://www.psychodynamiczny.pl
 • Katowice: Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej –  termin: 20-22 luty, rejestracja (pn.-pt. 9:00-19:00), tel. 692 315 284, http://www.sopp.com.pl
 • Lublin: Ośrodek Terapii Psychodynamicznej – termin: 21-22 luty, rejestracja (pn.-pt. 10:00-15:00), tel. 607 999 361, http://www.osrodek-psychoterapii.pl
 • Opolskie Centrum Psychodynamiczne – termin: 14-15 luty, rejestracja: (pn.-pt. 9:00-18:00), tel. 691 876 385, http://opolskiecentrumpsychodynamiczne.pl
 • Poznańska Pracownia Psychoterapii – termin: 14-15 luty, rejestracja (pn.-pt. od 11:00-13:00), tel. 695 661 839, http://pracownia-psychoterapii.pl
 • Rzeszów: Rzeszowskie Centrum Psychoterapii – termin: 14-15 luty, rejestracja (pn.-pt. od 10:00-18:00)tel. 603 434 203, http://www.rcp.rzeszow.pl
 • Warszawa: Mazowieckie Centrum Psychodynamiczne – termin: 7-8 luty, rejestracja (pn.pt. 9:00-18:00), tel. 691 272 791, http://www.cp.waw.pl
 • Wrocław: Dolnośląskie Centrum Psychodynamiczne POCO a POCO – termin: 14-15 luty, rejestracja (pn.-pt. 10:00-18:00), tel. 504 021 272, http://www.pocoapoco.wroc.pl


Patronat medialny

charakterow 1

„Charaktery” – magazyn psychologiczny dla tych, którzy pytają, szukają, dążą

Młodzi dynamiczni: Warsztaty rozwojowe dla uczniów szkół średnich 

Proponowany cykl warsztatów został skonstruowany tak, abyście mogli poprzez rozpoznanie swoich indywidualnych zasobów, wartości i potrzeb z większą świadomością dokonywać ważnych dla was wyborów co do przyszłej drogi zawodowej, a także byście mogli nabyć szerszą, a przez to bardziej realną perspektywę postrzegania siebie oraz innych osób.

Oferta skierowana jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, zainteresowanej rozwojem osobistym.

W ramach cyklu odbędą się 3 warsztaty:

 1. Mój własny klucz do atrakcyjności

Dzięki udziałowi w tym warsztacie:

 • zdobędziecie nowy sposób widzenia i rozumienia atrakcyjności odnosząc się do jej zewnętrznych, ale i wewnętrznych czynników,
 • dowiecie się jakie uczucia niesie ze sobą postrzeganie własnej atrakcyjności oraz jakie może ono sprawiać trudności,
 • spojrzycie na siebie przez pryzmat własnych zalet i wartości, którymi będziecie mogli dzielić się z otoczeniem.
 1. Mój własny klucz do relacji

Podczas warsztatu będziecie mogli:

 • odkryć wasze wewnętrzne potrzeby i oczekiwania względem relacji z drugim człowiekiem,
 • doświadczyć dynamiki zachodzącej w relacjach międzyludzkich i przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu w kontakcie z innymi osobami,
 • poznać czynniki utrudniające funkcjonowanie w relacjach i poznać możliwości ich zmian.
 1. Mój własny klucz do kariery

Aby efektywnie kierować swoją karierą, należy wcześniej odnaleźć w sobie i nazwać swoje kompetencje zawodowe. Uczestnicząc w tym warsztacie:

 • będziecie mogli odkryć własne zasoby, jakimi możecie podzielić się ze światem,
 • dowiecie się jak przekształcić swoje wady w zalety i jak wykorzystać je w praktyce,
 • odkryjecie jak wasze zainteresowania i zdolności mogą wpłynąć na rozwój przyszłej ścieżki zawodowej.

To wszystko stanie się podstawą do stworzenie bogatego w zdolności i umiejętności CV oraz listu motywacyjnego opartego o wasze realne, indywidualne zasoby.

Czas trwania każdego warsztatu: 5 godzin

Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychoterapii, Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10 (4 piętro)

Koszt każdego warsztatu: 20 zł/os.

Data:  Mój własny klucz do atrakcyjności 29.11.2014, godz. 10.00-15.00,

            Mój własny klucz do relacji 13.12.2014, godz. 10.00-15.00,

Mój własny klucz do kariery 10.01.2015, godz. 10.00-15.00.

 

Zapisy: Uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzać telefonicznie. Monika Czaja 506-603-400

 

Po zakończeniu warsztatów otrzymacie:

 • zaświadczenie o udziale w warsztatach,
 • skonstruowane przez siebie i sprawdzone przez specjalistę CV oraz list motywacyjny.

Nabór do Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Ogłaszamy nabór na pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży 2014/2015, prowdzonego we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (www.kcp.kraków.pl).

Ofertę kierujemy głównie do psychologów, pedagogów, nauczycieli i studentów kierunków humanistycznych.

Dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, z jednoczesnym zakreśleniem podstaw rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Zajęcia mają charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz wykładowy.

Konstrukcja merytoryczna kursu umożliwia:

 • opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych,
 • zdobycie wiedzy na temat organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
 • diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kwalifikowanie do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia, a także przygotowuje na poziomie podstawowym do pracy terapeutycznej.

Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o Certyfikaty Socjoterapeuty i/lub Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kontynuowania nauki na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej p.n. „Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 697-691-845 i wypełnienie formularza ze strony KCP Kraków (proszę zaznaczyć – GDYNIA(POP) – jako miejsce szkolenia)
Więcej informacji o Studium znajdziesz w zakładce: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

 

Dowiedz się więcej o Studium <- KLIKNIJ

 

[googlefont font=”Roboto” size=”18px”]

Opinie uczestników Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

[testimonial author=”Olga Smyk, olgasmyk@onet.eu”]O Psychodynamicznym Studium Socjoterapii Młodzieży dowiedziałam się w trakcie studiów z polecenia koleżanek. O tym, że był to trafny wybór, przekonałam się już po pierwszych zajęciach: 100% zaangażowania w pracę,  pasja i chęć dzielenia się doświadczeniem,  niesamowite chwile na treningu interpersonalnym. Wiedza i doświadczenie tam zdobyte procentuje każdego dnia w mojej pracy – coś niepowtarzalnego! POLECAM! [/testimonial]

[testimonial author=”Anna Kogut, anna@kogut.prol”] Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży jest niezwykłym szkoleniem, które polecam wszystkim osobom pracującym lub chcącym pracować z drugim człowiekiem, zarówno w kontakcie indywidualnym jak i grupowym.

Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie, które zdobyłam pozwoliło mi nabrać nowego spojrzenia na pracę z ludzi i wszelkie procesy w niej zachodzące. Dla mnie był to również czas w którym oprócz rozwoju zawodowego miałam możliwość doświadczyć intensywnego rozwoju osobistego. Odkrywałam i poznawałam swoje mocne strony, zasoby i możliwości. Mierzyłam się również z własnymi trudnościami, lekami, bezsilnością i ograniczeniami. Uczestnictwo w Studium było dla mnie niezwykłą okazją do tego, aby przyjrzeć się samej sobie, swojemu funkcjonowaniu grupie oraz w relacji z drugim człowiekiem. Był to dla mnie czas intensywnej i owocnej pracy, które teraz procentuje nie tylko w moim życiu zawodowym ale również i w osobistym. [/testimonial]

[testimonial author=”Judyta Popów, jupop@wp.pl”] Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży to szkoła wyjątkowa, miejsce, gdzie doświadcza się autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, jego troskami i radościami, bezsilnością i mocą,   jasną i ciemną stroną ludzkiej natury… I rok był dla mnie wielką przygodą, a jednocześnie okresem głębokiego samopoznania, niezwykle intensywnego rozwoju. Liczyła się każda minuta, każde zadanie do wykonania, każde słowo…

Dziękuję Panu Sebastianowi Pienkowskiemu i Pani Wiktorii Metys za trening zdolności interpersonalnych i wprowadzenie w tajniki nowego zawodu, a zespołowi KCP za niezwykłe przeżycia na Intensywnym Treningu Wakacyjnym. Niecierpliwie czekam na kolejne szkolenia. [/testimonial] [testimonial author=”Aneta Nowak, aneta.iwona.nowak@wp.pl”] Uważam, że Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży jest szkołą o wysokiej renomie godną polecenia dla każdego, kto chce rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie psychoterapii oraz pracować terapeutycznie z drugim człowiekiem.

Uczestnictwo w zajęciach pierwszego roku pozwoliło mi na doświadczenie intensywnego rozwoju osobistego, przeżywania różnorakich emocji oraz zmierzanie się z bezsilnością, własnymi troskami i możliwościami.  Poza tym dzięki nauce w tej szkole pozyskałam mnóstwo cennych wskazówek i wiedzy dotyczącej przyszłej pracy psychoterapeuty. [/testimonial] [testimonial author=”Monika Czaja, monika.czaja@gmail.com”] Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży to bardzo dobre szkolenie dla osób pracujących lub chcących pracować w bliskości z drugim człowiekiem, bądź grupą osób.

Pani Wiktoria i Pan Sebastian w profesjonalny i subtelny sposób wprowadzają w świat ludzkiej duszy, dzięki czemu szkolenie staje się interesującą przygodą i niezwykle wartościowym przeżyciem. Takim właśnie był dla mnie pierwszy rok Studium i bardzo cenne jest, że na tym się nie skończył.  Umiejętności, wiedza i doświadczenie, które nabyłam podczas szkolenia pomagają mi w pełniejszym rozumieniu drugiego człowieka, zarówno w pracy socjoterapeutycznej,  jak i w życiu osobistym.

W trakcie tego roku szkolenia również niejednokrotnie miałam okazję bliższego spotkania z samą sobą, przyjrzenia się sobie, zweryfikowania zasobów, ograniczeń, możliwości, a także głębszego zrozumienia swoich reakcji. Z całą pewnością rozwój osobisty jest wpisany w uczestnictwo w szkoleniu.   Osobom, które decydują się na rozpoczęcie Studium  życzę bogatych przeżyć i satysfakcji, sobie natomiast – więcej takich osób jak Pani Wiktoria i Pan Sebastian na drodze dalszego rozwoju. [/testimonial]

Dowiedz się więcej o Studium <- KLIKNIJ

 

Słowa kluczowe: Studium socjoterapii Gdynia, Studium Socjoterapii Gdańsk, Studium Socjoterapii Trójmiasto, Kurs socjoterapii Gdynia, kurs socjoterapii Gdańsk, kurs socjoterapii Trójmiasto, Studium Psychoterapii Gdańsk, Studium Psychoterapii Gdynia, Studium Psychoterapii Trójmiasto

Dzień Otwarty Pomorskiego Ośrodka Psychoterapii

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie studentów kierunków humanistycznych oraz psychologów, pedagogów oraz osoby pracujące w zawodach związanych z innymi formami pomagania do wzięcia udziału w Dniu Otwartym Pomorskiego Ośrodka Psychoterapii

W trakcie spotkania przedstawimy cztery obszary aktywności naszego Ośrodka:

 • Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży – prowadzone przez nas szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzież
 • „Setting w pudełku”- wprowadzana w Ośrodku nowa metoda pracy  psychoterapeutycznej z dziećmi
 • „Młodzi Dynamiczni” – kompleksowa oferta warsztatów dla młodzieży
 • Pomorski Ośrodek Psychoterapii – prezentacja naszego Ośrodka i przybliżenie pracy psychoterapeuty psychodynamicznego

Dodatkowo proponujemy bezpłatny warsztat „Praca psychoterapeuty psychodynamicznego”. Zapraszamy do wzięcia w nim udziału osoby chcące doświadczyć na czym polega psychoterapia psychodynamiczna w praktyce. Interaktywna forma warsztatu pozwoli uczestnikom na poznanie czym jest przeniesienie i przeciwprzeniesienie w pracy terapeutycznej. Uczestnicy dowiedzą się również jak wykorzystać emocje towarzyszące psychoterapeucie podczas pracy w kontekście rozumienia psychopatologii pacjenta.

Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć przyjemną atmosferę, a nasze spotkania pobudzą do wymiany doświadczeń.

Termin: 24 październik 2014r. (piątek) godz. 18.00 – DZIEŃ OTWARTY OŚRODKA

25 październik 2014r. (sobota) godz.11.00 – WARSZTAT: PRACA PSYCHOTERAPEUTY PSYCHODYNAMICZNEGO”- zapisy 24 października, tylko dla uczestników będących na piątkowym spotkaniu. Liczba miejsc – 15 osób

Miejsce: Pomorski Ośrodek Psychoterapii – Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail: b.wota@psychodynamiczny.pl

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny – liczba miejsc ograniczona

Szkolenie: Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci

Miejsce szkolenia: Gdynia, ul. Armii Krajowej 9/10 Data: 8 listopad 2014


Tematyka: Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, terapeutów, osoby szkolące się w psychoterapii oraz studentów.

Całodniowe szkolenie w formie warsztatów będzie obejmowało następujące tematy: diagnoza w terapii dzieci (konsultacje z rodzicami, pierwszy kontakt z dzieckiem, metody i narzędzia, przekazywanie informacji zwrotnych rodzicom, ustalanie kontraktu), proces terapii w ujęciu różnych psychoanalityków (M. Klein, A. Freud, D.W.Winnicott, M. Mahler), zabawa w terapii, przeniesienie i przeciwprzeniesienie, setting w terapii dzieci, dylematy terapeuty dziecięcego. Uczestnicy zapoznają się z metodami oraz autorskimi narzędziami stosowanymi przez terapeutów Ośrodka Psychoterapii Mały Książę. Omawiane treści będą obrazowane przykładami, nagraniami sesji, wytworami dziecka. W ostatniej części szkolenia zaplanowana jest analiza przypadku.

Opłaty: 270 zł/os., Kursanci Studium Socjoterapii w Pomorskim Ośrodku Psychoterapii i Gdańskim Ośrodku Psychodynamicznym: 220 zł/os

Dane do przelewu: Ośrodek Psychoterapii Mały Książę, Kraków. Nr rachunku: 40 1140 2004 0000 3802 5249 2773.

Zgłoszenia: Sylwia Zaremba 507 041 999, Urszula Turyna 792 17 24 31, psychoterapia-malyksiaze@home.pl

Korzyści dla uczestników:

 • zaświadczenie dla uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • narzędzia do wykorzystania w pracy terapeutycznej z dziećmi

—————————————–

Zapraszamy na seminaria dla psychoterapeutów dziecięcych, w formie tzw. maratonów.

W jednym dniu odbędą się 3 lub 4 seminaria. Uczestnicy otrzymują od nas literaturę do przeczytania. Seminarium będzie opierać się na dyskusji dot. wybranych tekstów, analizie przypadków, miniwykładach. Będziemy zgłębiać teorie klasyków jak również współczesnych psychoterapeutów i psychoanalityków.

Można zapisać się na pojedyncze seminaria lub na cały maraton.

Maraton Pierwszy. Ciało dziecka.

 • Trudny Edyp czyli o rozwoju psychoseksualnym wychowanków domów dziecka. (godz. 10 – 12.15)
 • Romans z własnym ciałem. Masturbacja u dzieci. (godz. 12.45 – 15.00)
 • Po drugiej stronie ciała. Choroby somatyczne a psychiczność dziecka. (godz. 16.00-
 • 18.15)

Data, miejsce i opłaty: Gdynia, 9.11.2014r., godz. 10 – 18.15. 70 zł za seminarium, 210 zł za cały maraton

Dane do przelewu: Ośrodek Psychoterapii Mały Książę, Kraków.

Nr rachunku: 40 1140 2004 0000 3802 5249 2773

Zgłoszenia:

Sylwia Zaremba 507 041 999, Urszula Turyna 792 17 24 31, psychoterapia-
malyksiaze@home.pl

Korzyści dla uczestników:

 • zaświadczenia
 • literatura psychoanalityczna i psychoterapeutyczna (również ze źródeł zagranicznych,
 • tłumaczona na język polski)