Kurs: Wprowadzenie do studium socjoterapii i treningu interpersonalnego

Szkolenie przygotowaliśmy z myślą o studentach i absolwentach kierunków humanistycznych, medycznych oraz innych osobach zainteresowanych pracą psychoterapeutyczną. Propozycję kierujemy do wszystkich tych, którzy zdają sobie sprawę, że praca w zawodzie psychoterapeuty wymaga szerszych umiejętności niż te zdobywane w ramach studiów i chcą już teraz rozpocząć rozwój w tym kierunku.

Cele szkolenia:

  • stworzenie okazji do sprawdzenia się w roli psychoterapeuty i rozpoznania predyspozycje do wykonywania tego zawodu,  
  • przekazanie praktycznych informacji o wykonywaniu zawodu psychoterapeuty oraz założeniach pracy w nurcie psychodynamicznym,
  • zapoznanie z ścieżką szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym,
  • przedstawienie specyfiki psychoterapii indywidualnej i grupowej w nurcie psychodynamicznym.

Forma zajęć:

warsztaty  praktyczne, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia się w roli terapeuty,  doświadczenia roli pacjenta i obserwatora relacji terapeutycznej oraz podjęcia próby prowadzenia grupy i obserwacji w praktyce przebiegu procesu grupowego.

 Kurs przygotowuje do rozpoczęcia Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego prowadzonego przy współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Termin:  16-17 kwiecień 2011

Cena: 400zł

Czas trwania: 12 godzin

Prowadzący: Wiktoria Metys, Sebastian Pienkowski

Zapisy: do 10 kwietnia 2011, na adres e-mail:  s.pienkowski@psychodynamiczny.pl

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.