Psycholog dziecięcy w Gdańsku. Nowy gabinet psychoterapii dzieci w Gdańsku

Z przyjemnością informujemy, że otworzyliśmy nowe miejsce przystosowane do pracy terapeutycznej z dziećmi. Gabinet mieści się w Gdańsku przy ul. Śniadeckich 9/5.

Celem psychoterapii jest wspomaganie dziecka w jego prawidłowym rozwoju oraz przezwyciężanie trudności pojawiających się na danym etapie jego życia. Proces psychoterapii poprzedzają trzy spotkania konsultacyjne prowadzone przez dwóch terapeutów. Terapeuci spotykają się z całą rodziną w jednym pomieszczeniu. Taka forma pracy pozwala na obiektywne przyjrzenie się poszczególnym członkom rodziny. Podczas konsultacji zbierany jest szczegółowy wywiad i rozeznawana jest natura problemu doświadczanego przez dziecko, co pozwala na dobranie optymalnej formy pomocy.

Psychoterapia dzieci to regularne spotkania (raz w tygodniu) dziecka z terapeutą. W proces psychoterapii włączeni są także rodzice, którzy zapraszani są na konsultacje w celu wymiany informacji i uwag dotyczących procesu terapeutycznego.

Pracujemy z dziećmi w wieku od 4-10 roku życia, zmagającymi się z:

  • zaburzeniami emocjonalnymi ( zaburzenia lękowe, tiki, zaburzenia nastroju, nieśmiałość, zaniżona samoocena),
  • zaburzeniami zachowania (agresywność, niestosowanie się do norm społecznych,
  • brutalność wobec ludzi i zwierząt, niszczenie własności),
  • częstymi konfliktami z rodzicami/rodzeństwem,
  • trudnościami szkolnymi (trudności w przyswajaniu wiedzy, wycofanie z relacji z rówieśnikami),
  • trudnościami w adaptacji do nowych warunków przedszkolnych/szkolnych (niechęć zostania w przedszkolu, niechęć pójścia do szkoły, wagary),
  • objawami somatycznymi (częste bóle brzucha, głowy, biegunki, wymioty),
  • zaburzeniami wydalania (wstrzymywanie kału, nocne moczenia).

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce psychoterapia dzieci (Psychoterapia dzieci Gdańsk). Zapraszamy.