Warsztat: Psychologia w sporcie. W grupie siła

Celem współczesnej psychologii sportu jest wspomaganie sportowców w osiąganiu jak najlepszych wyników. Sport bowiem to specyficzny rodzaj aktywności wymagającej m. in. motywacji, zaangażowania i wytrwałości. Przynosi dużo satysfakcji i zadowolenia, a jego nieodłącznym elementem jest współzawodnictwo. Rywalizacja umożliwia rozwój, ale jednocześnie jest obciążająca i może utrudniać współpracę oraz budowanie dobrych relacji w grupie.

Stąd głównym celem proponowanego przez nas warsztatu jest dostarczenie  uczestnikom nowego sposobu widzenia i rozumienia współzawodnictwa poprzez ich osobiste doświadczenie, co pozwoli na uzyskanie przez nich zadowolenia ze współpracy. Przełoży się to również na ich indywidualne sukcesy w przyszłości i kształtowanie charakteru sportowca.

Warsztat kierujemy do uczniów szkoły sportowej klas podstawowych i gimnazjalnych.

Zaletą tego warsztatu jest jego formuła, która umożliwia indywidualne podejście do członków grupy. Dzięki temu uczestnicy będą pracować w oparciu o swoje realne potrzeby.

 W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość:

  • dowiedzenia się i doświadczenia gdzie jest granica pomiędzy byciem rywalem a byciem kolegą,
  • rozwinięcia umiejętności pozwalających na polepszenie relacji w grupie,
  • uświadomienia sobie jaka forma rywalizacji w grupie pomaga, a jaka utrudnia odczuwanie satysfakcji z własnej aktywności,
  • poznania korzyści płynących ze współzawodnictwa – osobiste osiągnięcia a bycie częścią zespołu.

 

Jako Ośrodek jesteśmy otwarci na realizacje innych warsztatów z zakresu psychologii sportu:

Emocje w sporcie

            Odczytywanie informacji, jakie ukrywają się pod emocjami to jedna z koniecznych i potrzebnych umiejętności każdego sportowca. Nie jest to proste zadanie, ponieważ emocje czasami przybierają dziwne i nieracjonalne formy, np. dobry wynik może wywołać radość, ale też smutek. Celem warsztatu jest pomoc w poznaniu czynników potęgujących przeżywanie emocji, a także nauczenie uczniów sposobów odczytywania wiadomości płynących z ich emocji. To pozwoli im na przeżywanie zaufania do siebie i do swoich możliwości.

Stres w sporcie

            Stres w sporcie powstaje w wyniku relacji między sportowcem a otoczeniem. Relacja ta może być oceniana przez zawodnika jako wymagająca wysiłku lub przekraczająca jego zasoby, a tym samym może być przeżywana jako zagrażająca jego dobremu samopoczuciu. Celem proponowanego warsztatu jest poznanie przez uczestników ich indywidualnych zasobów, które dostarczą im nowych sposobów na radzenie sobie z wewnętrznymi i/lub zewnętrznymi wymaganiami.

Wyniki sportowe a poczucie własnej wartości

            Sukcesy i porażki są wpisane w życie każdego sportowca, jednakże sposób ich przeżywania jest osobisty i zależy od indywidualnych cech i predyspozycji zawodnika. Celem warsztatu jest pomoc w rozpoznaniu osobistego sposobu reagowania na wynik, co pozwoli młodym sportowcom na utrzymanie stabilnego obrazu siebie niezależnie od osiągniętego efektu.

Zapewniamy również możliwość dostosowania tematyki warsztatów do aktualnych potrzeb uczniów

Czas trwania warsztatu: 1,5 godziny

Ze względu na charakter warsztatu ilość uczestników w 1 grupie jest ograniczona do 12 osób. Tak dobrana forma umożliwia dotarcie do indywidualnych potrzeb uczestników.

Koszt warsztatu: 400 złotych